LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Tjänster

Universitetslektorer i programvarusystem (2 st) vid institutionen för telekommunikationssystem. Ref nr 901, ans 22 sept. Info:046-2229007.

Forskarassistent i programvarusystem vid institutionen för telekommunikationssystem. Ref nr 900, ans 22 sept. Info: 046-2229007.

Professor i matematik. Ref nr 1291, ans 22 sept. Info: 046-2227117.

Forskarassistent i extracellulär matrixbiologi vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. Ref nr 4001/99, ans 8 sept. Info: 2228571.

IT-bibliotekarie vid vårdvetenskapliga biblioteket, institutionen för omvårdnad. Ref nr 4124, ans 3 sept. Info: 046-2221807.

Doktorand i bygg och miljöteknologi/teknisk vattenresurslära. Ref nr 1602, ans 8 sept. Info: 046-2228993.

Doktorand i värme- och kraftteknik/energihushållning (2 st). Ref nr 1564, 1565, ans 30 sept. Info: 046-2229369.

Forskarassistent i värme- och kraftteknik. Ref nr 1518, ans 8 sept. Info: 046-2224300.

Tekniker vid naturgeografiska institutionen. Ref nr 4212, ans 8 sept. Info: 046-2220474.

Doktorand i bioteknik. Ref nr 1632, ans 8 sept. Info: 046-2228264.

Doktorand i reglerteknik. Ref nr 1537, ans 15 sept. Info: 046-2228788.

Doktorand i kemisk apparatteknik (2 st). Ref nr 1633-1634, ans 15 sept. Info: 046.2228297.

Forskarassistent i teknisk mikrobiologi. Ref nr 1635, ans 15 sept. Info: 046-2228428.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03