LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Kurser

6/9 Konferens. "Stockholm - För stort i Sverige..för litet för världen?". Plats: Musikaliska adademiens stora sal, Nybrokajen 11, Stockholm. Info 08-6738390.

8-10/9 Konferens. Livsmedelsdagarana 1999 "GOD På mer än ett sätt". Om Etik & Moral inom livsmedelsnäringen. Plats: Tylösand. Info Carina.Ohlsson@sitf.livsmedelsteknik.se eller fax 08-6408045.

9-11/9 Conference. "Useful and critical the position of research in design". University of Art and Design, Helsinki, Finland. Info +358 9 756 30519. Se även: http://www.uiah.fi/conferences/summeracad/

14-16/9 Kurs: "Kulturlandskap som inspiration för parkskötsel och landskapsvård" i Blekinge och Skåne. Info 040-415206.

14-15/9 Konferens. Tvärkontakt 99 "Våga växa in i det okända". Arr IVF, Institutet för Verkstadsteknisk Forskning. Plats: Svenska Mässan i Göteborg. Info 031-7066000. Se även: http://www.ivf.se

16-18/9 Internation Congress. "Intercultural Education". Living and Learning together in the 21st Century. University of Jyväskylä, Finland. Info: http://www.cec.jyu.fi/tkk/kv/congress.htm

22/9 Debattdag. "Får man forska med djur för människor skull?". Arr Medicinska forskningsrådet och Forskningsrådsnämnden. Konferenshallen Polstjärnan, Sveavägen 77, Stockholm.
Info: otto.kugelberg@mfr.se eller gabriella.norlin@frn.se

22-23/9 Konferens. Om internationellt erkännande. Arr Högskoleverket. Program och anmälningsblankett:: http://www.hsv.se/erkkonf/

22-24/9 1999 Annual Conference. Call for Papers on the University Ácademic Culture´in the New Millennium.Trans-European Exchange and Transfer Consortium. Info +45 79127666, e-mail: ut@aue.auc.dk

28-30/9 Konferens. "IT-infrastruktur och strategier". I Sverige, Norge och Danmark inför 2000-talet. Plats: Queen of Scandinavia. Arr Kommunförbundet Kronoberg i samarbete med Kommunförbundet Skåne. Info 0470-778502.

29/9 Konferens. "Framtidstro". Om människors förhoppningar och samhällsvisioner. Nybrokajen 11 i Stockholm. Info 08-54087230.

4-6/10 Konferens. "Balkan, fokus på Jugoslaviens sönderfall, återvandring och återuppbyggnad". Plats: Växjö Konserthus. Info 0470-778500.

11/10 Konferens. "Genterapi - möjligheter och etiska aspekter". Plats: Riksdagens Andrakammarsal, Stockholm. Info fax 08-7305151.

14-15/10 Konferens. "Könsperspektiv i medicinsk forskning - vad innebär det?". Arr Forskningsrådsnämnden m stöd fr Medicinska forskningsrådet och Nationella sekretariatet för genusforskning. Scandic Hotell Slussen, Stockholm. Info 08-4544130 eller 08-4544129.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03