LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Fakultetsklubben i höst

Fakultetsklubben vänder sig till studenter, forskare, lärare och tjänstemän vid Lunds universitet. Fakultetsklubben är öppen för alla. Sammankomsterna äger rum onsdagar kl 12-13 under terminerna. Efter lunch hålls ett anförande om något aktuellt ämne inom forskningen. Höstterminens första sammankomst äger rum onsdagen den 15 september. Lokal: Nya festsalen, 1 tr upp tv, AF. Ingen föranmälan behövs.

15 sept: Rektor vid Lunds universitet, Boel Flodgren: Lunds universitet inför 2000-talet (alternativt Vad händer med Öresundsregionen?)

22 sept: Andreas Önnerfors, doktorand, idéhistoria: Kulturmöten i Svenska Pommern

29 sept: Claes Norberg, professor i handelsrätt: Bolagens information - går den att utveckla via rättsregler?

6 okt: Bertil Halle, professor i fysikalisk kemi: Vatten - en livsviktig molekyl

13 okt: Per-Olof Glantz, professor i protetik: Perspektiv på Malmö högskola

20 okt: Marjatta Leirisalo-Repo, professor i reumatologi: Tarmar och leder

27 okt: Sverker Oredsson, docent i historia: Uppsala och Lund. Nazism vid de båda universiteten under 30- och 40-talen

3 nov: Gösta Bruce, professor i fonetik: Svensk fonetisk geografi

10 nov: Karin Salomonsson, forskarassistent, etnologi: Ut-märkt mat

17 nov: Bo Petersson, docent i statsvetenskap: Ryska identitetsproblem

24 nov: Åke Nilsson, docent i medicin: Friskt och sjukt i magen - några exempel från Forskningens Dag.

1 dec: Birger Olsson, professor i nya testamentets exegetik: Den antika synagogan - ett modernt lundaprojekt

8 dec: Inga-Maria Frick, forskningsingenjör, cell-och molekylärbiolog: Om streptokocker - Virulens faktorer hos grupp A-streptokocker.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03