LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Hänt sen sist!

ANDRÈN-AUDITORIET är namnet på den nya samlingssalen på Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Det är ett tack till Carl-Gustaf Andrén, tidigare LU-rektor och universitetskansler, för hans insatser som ordförande i institutet som nu har renoverats, fått större lokaler, forskarbostäder och genomgått en totalrenovering. Statssekreterare Agneta Bladh förrättade invigningen i juni då också lundadocenten Bengt Knutsson tackades av för sin tid som föreståndare för institutet. Carl-Gustaf Andrén fortsätter som ordförande i institutets forskningskommitté. Ordförande i styrelsen är nu EU-parlamentarikern Maj-Lis Lööw.

EVA DEGERMANN, diabetesforskare och docent i cell-och molekylärbiologi, har fått 380.000 kr ur Per-Eric och Ulla Schybergs Stiftelse till forskningsinstrument. Stiftelsen stödjer sedan en lång följd av år molekylärbiologisk forskning vid Lunds universitet och särskilt främjas yngre forskares verksamhet. För 1999 erhåller också föredragsserien Lund Molecular Biology Seminars ett bidrag på 80.000 kr till att bjuda in föreläsare.

INGE-BERT TÄLJEDAL blir ny rektor i Umeå efter Sigbrit Franke som nu är universitetskansler. Den nye rektorn är sedan 1980 professor i histologi vid Umeå universitet.

GÖRAN WETTRELL, docent, Barnkliniken i Lund, har tillsammans med brittiska kollegor organiserat ett forskarmöte om en ärftlig hjärtsjukdom som heter hypertrof kardiomyopati. Det är en vanlig orsak till att unga människor faller ner och dör under idrottstävlingar eller andra aktiviteter som är fysiskt ansträngande. Mötet ordnades inom ramen för medicinska fakultetens samarbete med forskare i Oxford. Nya rön om diagnostik och behandling presenterades.

STEFAN LINDGREN, universitetslektor vid medicin i Malmö har utsetts till prodekanus vid medicinska fakulteten med särskilt ansvar för grundutbildningsfrågor.

ÖVERSÄTTARUTBILDNINGEN vid LU har tilldelats Å&Rs stipendium Humaniora -99 på 20.000 kronor. Med vid Å&Rs pristudelning från vänster Vesta Sandberg romanska, dekanus Hans Andersson, Inger Haskå nordiska språk, Per-Stefan Gersbo Å&R och Barbro Landén tyska.

ARRIVAL DAY. Det var ett regnigt och kallt Lund som mötte de 700 utländska studenter som anlände till Lund den 16 augusti. Under dagen slöt ett 30-tal faddrar i form av svenska studenter upp vid stationen för att hälsa nykomlingarna och lotsa dem rätt till AF och sedan vidare till deras studentbostäder. LU:s mottagande av utbytesstudenter har mycket gott rykte internationellt och organiseras av Internationella sekretariatet tillsammans med kårer och nationer. Sammanlagt kommer ca 900 utbytesstudenter till Lund varje år.

MEDICON VALLEY har fått en ny VD i Peter Halken. Han är läkare och har också forskat på Proteinlaboratoriet. De senaste nio åren har han arbetat inom läkemedelsbranschen, bl a hos Astra Sydafrika och franska les Laboratoires.

ANDERS LILJAS, professor vid Institutionen för molekylär biofysik har fått 740.000 kronor av Crafoordska stiftelsen för sin forskning om antibiotikaresistenta bakterier.

FRANK WOLLHEIM, professor em i reumatologi vid LU åker snart till Peru för att ta emot en utnämning till hedersprofessor vid University of San Marcos i Lima. San Marcos grundades 1551 och är det äldsta universitetet i Sydamerika. Frank Wollheim har samarbetat med och varit engagerad som gästföreläsare vid San Marcos vid flera tillfällen.

SOCIOLOGER PRISADES. I anslutning till Sociologiska husets dag sent i våras utsågs läsårets bästa uppsatser. Inom sociologi blev det delat första pris. Charlotte Kira Kimby och Camilla Hougaard belönades för "Kroppen i den computormedierade kommunikationen", liksom Ola Holmström för "En utvärdering av en utvärdering eller Berättelsen om hur jag förlorade min sociologiska oskuld. Kristina Göranssons "Pan-maorier och stamorganisationer på kollisionskurs " fick första priset i socialantropologi och Katarina Jenson första priset i rättssociologi med sin "Problems of Creating a Pluralistic Legal System and a Multhiethnic State" med Guatemala som exempel. Marja Åkerström fick första priset i Medie- och kommunikationsvetenskap för en uppsats om "Internet & demokrati".

KRISTIAN RIESBECK, docent vid Institutionen för medicinsk mikrobiologi har fått Domagk-priset som är instiftat av Bayer och lyder på 50.000 kronor.

KIRURGTERMINEN i Lund har tilldelat docent Anders Alwmark vid Kirurgiska kliniken Lund-Landskrona sitt pedagogiska pris "Skalpellen". Detta går till en icke universitetsanställd läkare som visat stort engagemang i läkarutbildningen.

KULTURKIOSKER. Under en vecka i början av juni ställde arkitektstudenter på första årskursen vid LTH ut 38 sk kulturkiosker på Konsthallen i Lund. Några månader tidigare fick de i uppgift att formge och bygga små (4 kvadratmeter), flexibla, byggnader som kan användas till olika kulturevenemang. Resultatet blev både varierat och spännande, se bilden.

PÅ DAGEN 250 ÅR efter första besöket under den Skånska resan återvände Carl von Linnè alias lundaprofessorn Sven Snogerup till Lund. Den 10 juni togs han emot på Stortorget av kommunfullmäktiges ordförande Lennart Ryde, för dagen också han iförd tidstypisk ämbetsmannadräkt.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03