LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Hört sen sist!

 

Do You Need a Degree?

Nu haglar e-post-erbjudandena in om akademiska examensbevis från "prestigious non-accredited universities " baserade på den kunskap och livserfarenhet som beställaren för tillfället råkar besitta. Inga tester, lektioner, intervjuer eller inläsning av kurslitteratur krävs - bara ett enkelt telefonsamtal Ett fil kand-, masters- eller doktorsbevis ger inte evig ungdom men den som slår till utlovas en välmående framtid, ökade möjligheter att tjäna pengar och - inte minst - allas beundran... Antagningsenheten lär ha skärpt bevakningen.

 

Detaljstyrning i lönndom

Efter reformen 1993 när högskolorna blev mer självständiga "har en del av handlingsfriheten återtagits och vi tvingas rapportera om så mycket till staten att man faktiskt kan säga att regeringen har tagit tillbaka en hel del makt. Jag skulle vilja gå så långt som att kalla det detaljstyrning i lönndom". Örebro universitets avgående rektor Ingemar Lind, i tidningen Uppfattat.

 

BBC når sjön Kvismarens källor

"En underbart mystisk, lätt dimmig morgon och den enda helt vindstilla soliga dagen den här våren."

Så beskriver ekologerna Staffan Bensch och Dennis Hasselquist dagen när BBC kom till sjön Kvismaren i Närke för att filma trastsångarna och beskriva forskningen om deras sång. Det ska ingå i en dokumentär kallad Songs of the Earth som blir färdig nästa höst.

Naturen höll förstås andan ty det var naturdokumentärens nestor David Attenborough som kom till Kvismaren. Han var bl a ute och åkte kanot med ekologerna. Hörts utsände är säker på att vi snart kommer att se följande sekvens i våra teveapparater:

A fixerar tittarna, lutar sig framåt i kanoten och viskar:

- Indeed. Som ni kan se finns det större villebråd här vid Kvismaren än trastsångare. Det finns lundaekologer också. Jag måste tala lågt och undvika häftiga rörelser för att inte skrämma dem. De är fredliga, vänskapligt sinnade varelser och betraktar mig redan som en av sina egna. Vem vet? Jag kan bli hedersdoktor.

Några förbipasserande fågelskådare sammanfattade sina observationer på följande sätt:

- Attenborough är väldigt kunnig. Han vet allt om ekologer. Han är inte alls aggressiv om man uppträder försiktigt och respekterar hans revir. Det är till exempel olämpligt att ta ifrån honom mikken för då kan han visa tänderna.

 

Mångfald även inom stavning

Utbildningsdepartementet har i ett pressmeddelande kungjort att regeringen beviljat Södertörns högskola 2,3 miljoner kronor för "Millenieprojekt" inom ramen för "Milleniekommitténs arbete." Enligt Thomas Östros gäller det att "bygga ett lärande samhälle där vi har en mångfald inom utbildningen vad gäller social bakgrund, ursprung och kön". (Hur många kön finns det?) Departementet strävar tydligen efter mångfald även i stavningen...

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03