LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

OSSÅ VI PÅ SLADDEN

PC i högskolan

Universitetskanslern, missnöjd med moderna tiders ranking, uppfann raskt en för universitetsvärlden ny modell för kvalitetsbedömning, nämligen Franking. De nya högskolorna, som har svårt att ta plats i toppen på en vanlig rankinglista får nu chansen att visa framfötterna.

Alla universitet och högskolor ska nu i september till Högskoleverket redovisa hur det står till med jämställdheten, studentinflytandet samt social och etnisk mångfald.

En granskningsgrupp på sex personer ska sedan i höst resa runt till landets samtliga 37 statliga högskoleenheter. Resultatet får vi veta en bit in på nästa år.

Hela upplägget verkar vara helt politiskt korrekt (PC). Malmö högskola, tex annonserar till våren en ny 10-poängskurs, Maskulinitet, män och kön.

Undrar om den kommer rekrytera fler kvinnor än män? Eller tvärtom. Hur som helst blir det i så fall problem med jämställdheten.

Sannolikt kommer vi att få se många PC-utbildningar och de riktigt avancerade kan gå vidare och skaffa sig en MaC, dvs en Master of Correctness.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03