Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, 12 februari 1996

Ny stiftelse för forskning vid Ekonomihögskolan i Lund

Nära 15 miljoner kr insamlade från sydsvenskt näringsliv

I samband med ett seminarium på Holger Crafoords Ekonomicentrum i Lund fredagen den 9 februari offentliggjordes att en ny stiftelse bildats till förmån för ekonomisk forskning i Lund. Ändamålet är att främja företrädesvis nyare forskningsområden som är av intresse för det sydsvenska näringslivets utveckling och konkurrenskraft och som bedöms nödvändiga för att tillvarata den ekonomiska utvecklingen i såväl nationellt som internationellt hänseende.

Bland exemplen på sådana forskningsområden kan nämnas finansiella flöden i internationell verksamhet, internationell företagsbeskattning, informations -och teknologistrategi och produktionsorganisation.

Initativet till insamlingen har tagits av Sydsvenska Handelskammaren och Cardo.

Bakom kapitalet står med var sin tredjedel Cardo, Crafoordska stiftelsen och
en insamling som genomförts av Sydsvenska Handelskammaren (med bl a Tetra Laval Group, Trelleborg, Sydkraft, Gambro, Perstorp, Höganäs, PLM, Svenska Nestlé, ABB, Astra, Unilever, Lindab, BTJ, Svedala, Arthur Andersen, Nolato, Öhrlings Reveko, Hexagon, Skoogs, Ballingslöv). Det insamlade kapitalet uppgår till ca 14.5 miljoner kronor.

Styrelsen för stiftelsen, som tagit namnet "Stiftelsen för ekonomisk forskning vid Lunds universitet", utses av Sydsvenska Handelskammaren och består av

Hans Cavalli-Björkman, Sydsvenska Handelskammarens ordförande,
Lennart Nilsson, Cardo AB,
Ulf Lindén, Lindéngruppen,
Göran Sundström, Nordbanken,
Olof Arwidi, rektor för Ekonomihögskolan i Lund,
Allan Malm, chef för Institutet för Ekonomisk Forskning
Sten Bengtsson, Sydsvenska Handelskammarens VD.

Seminariet arrangerades av Lundaekonomernas Alumniförening som också hade sitt årsmöte. I samband med detta delade föreningens ordförande Tuve Johannesson ut två stipendier på vardera 25 tusen kronor: till Niclas Andrén, hemmahörande i Malmö, som utsetts till årets bästa ekonomstudent och till Anders Kjellström, som utsetts till årets bäste lärare vid Ekonomihögskolan. Anders Kjellström tjänstgör vid institutionen för handelsrätt. Årets sponsor av stipendiesumman är Volvo Car Corporation.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-02-12