Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
24 september 1996

Kinesiska för ekonomer

Som första lärosäte i Skandinavien erbjuder nu Lunds universitet ett utbildningspaket i kinesiska för samhällsvetare med ekonomisk inriktning.
Det är ett led i Lunds universitets satsning på studier och forskning om Öst- och Sydöstasien. Det kan nämnas att i den just framlagda budgetpropositionen föreslås att forskning och utbildning med inriktning mot Öst- och Sydöstasien förstärks med 5 mkr. Lunds universitet får nationellt ansvar att samordna denna verksamhet. Med början fr o m vårterminen 1997 ska institutionen för östasiatiska språk genomföra en intensivkurs i kinesiska med samhällsvetenskaplig, främst ekonomisk, inriktning.
Lars Ragvald, professor i kinesiska, berättar att studierna ska bedrivas på heltid under den första terminen och på halvtid de två följande terminerna. Kurspaketet avslutas med sju veckors språkstudier på heltid i Kina.

Undervisningen ska bedrivas i mycket högt tempo med omfattande lärarinsats och med maximalt utnyttjande av nya typer av läromedel, bl a datorstödda, och nya pedagogiska grepp. Kursmaterialet under de avslutade två terminerna är anpassat speciellt för studerande med samhällsvetenskaplig inriktning. Ambitionen är att de studerande efter avslutad kurs utan svårighet ska kunna tillgodogöra sig facklitteratur på kinesiska samt aktivt delta i meningsutbyte på kinesiska inom sitt fackområde.

Professor Olof Arwidi, rektor för Ekonomihögskolan, är mycket nöjd med att Lund kan erbjuda kurs i kinesiska som är upplagd speciellt för samhällsvetare. Han tror att både arbetsgivare och studenter kan ha glädje av en nischutbildning som denna.

- Näringslivet, representerat bl a av Ekonomihögskolans Rådgivande Kommitté har visat stort intresse för utbildningen, tillfogar han.

Kursen kan läsas som fristående kurs på ekonomprogrammet och vänder sig till studenter med minst 40 poängs samhällsvetenskaplig utbildning, helst med ekonomisk inriktning.
Ansökningstiden går ut den 15 oktober.
____________________________________________________________________
Kontaktpersoner:
Lars Ragvald. professor i kinesiska, tel 046-222 96 23, 222 94 61
Olof Arwidi, rektor för Ekonomihögskolan, tel 046-222 32 62


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-09-26