Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel 046/222 94 58, Den 31 maj 1996

Ny rektor vid LTH

Professor Thomas Johannesson vid inst f hållfasthetslära har av universitetets rektor utsetts till ny rektor för LTH, Lunds Tekniska högskola, fr o m den 1 juli i år. Han blir därmed också dekanus för tekniska fakulteten och ordförande i LTH:s styrelse.
Thomas Johannesson föddes i Helsingborg 1943 och avlade sin civilingenjörsexamen i teknisk fysik på Chalmers Tekniska högskola 1967. Han blev tekn lic 1969, tekn dr 1971 och docent i metallfysik 1973. 1970 blev han sektionschef i Sandvik AB. 1975 kom han till Tekniska högskolan i Linköping och blev universitetslektor i konstruktionsmaterial och professor i samma ämne 1982. I Lund utnämndes han till professor i konstruktionsmaterial hösten 1993.
Johannessons forskning har bl a gällt metallers deformation under belastning vid hög temperatur, framställning av och egenskaper hos hårdmetaller och hårda, slitstarka ytbeläggningar samt hållfastheten hos fiberkompositer. Under sin tid i Linköping gjorde han också viktiga insatser i ledningsarbetet inom högskolan.

Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-06-07