Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Renée Olsson 046-222 03 16, 3 april 1996

LUX - det nya ljuset från Lund: Ny talsvarservice för studenter

Den 3 april startar universitetets nya talsvarservice LUX, dit i första hand studenter kan ringa nästan dygnet runt och bl a få veta resu ltatet på högskoleprov, få information om öppettider, beställa blanketter samt kontrollera att den insända ansökan registrerats. Servicen kostar inte mer än ett vanligt telefonsamtal och allt man behöver är en vanlig tonvalstelefon.
LUX ersätter den gamla och betydligt enklare versionen av talsvarservice som Studentservice på Lunds universitet haft tidigare. LUX är betydligt mer utbyggd och är dessutom kopplad till LADOK (datasystem för dokumentation av uppgifter om studenterna och deras studier vid Lunds universitet), vilket innebär att man per telefon kan ta reda på vilken information som finns inlagt i LADOK, tacka ja eller nej till erbjuden plats på kurser m m.
En annan fördel med LUX är att Studentsevice enkelt kan anpassa informationen till det som är aktuellt under olika perioder.
Så småningom ska de som har tillgång till fax kunna utnyttja funktionen "Fax-back" där man kan beställa utbildningsbeskrivningar för kurser och program som då skickas till beställaren direkt per fax.
Namnet LUX kan uttydas på flera sätt:
'Lux' betyder som bekant ljus på latin och med denna talsvarservice vill Lunds universitet sprida informativt ljus över de dunkla frågetecken en undrande student kan ha.
Upphovsmännen använde arbetsnamnet 'Lunds Universitet Ger Svar' och då skulle förkortningen bli LUGS, som blir LUX när man uttalar det.
LU är förkortningen på Lunds universitet och X står för den okända parametern i en variabel.
Hur man än vill tolka namnet är numret till LUX 046-222 01 00 och de som inte har tonvalstelefon tas om hand av personal på Studentservice kl 9-12.

För mer information om LUX, kontakta Lars-Olof Albertsson, Informationsenheten, tel 046-222 70 47.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-04-03