Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel 046-222 94 58, Den 29 maj 1996

De främsta auktoriteterna på halvledare samlas till Nobelsymposium i Skåne

Världens ledande vetenskapliga auktoriteter på halvledarstrukturer är samlade i Skåne den 5-9 juni. Vid ett Nobelsymposium kallat Heterostructures in Semiconductors ventilerar experterna "öppna frågor och nya infallsvinklar" inom sitt fält och försöker ringa in hur den framtida vetenskapliga utvecklingen kommer att se ut.

På Nobelstiftelsens uppdrag är professor Hermman Grimmeiss på institutionen för fasta tillståndets fysik vid Lunds universitet värd för arrangemanget. Nobelstiftelsen satsar cirka en miljon kronor och svarar för de inbjudna forskarnas uppehälle, resor och mycket annat. 43 experter och 17 observatörer deltar i symposiet som förlagts till Rusthållargården i Arild. Nobelsymposier med de mest framstående forskarna inom ett visst område anordnas av Nobelstiftelsen en eller ett par gånger om året.
- Vi har lyckats få hit crème de la crème, de allra yppersta, säger professor Grimmeiss.Det finns bara två nobelpristagare inom detta område, Klaus von Kitzing och Leo Esaki, och båda kommer. De har även ingått i programkommittén. Alla inbjudna har utan att tveka tackat ja. Det finns tretton deltagare från USA, fyra från Japan, två från Israel, två från Ryssland och ett stort antal från Väst- och Centraleuropa. Observatörerna är framstående skandinaviska forskare. De deltar också i debatten. Syftet är naturligtvis att detta möte även ska stimulera forskningen i Skandinavien.
- Förmodligen är det här första gången på många år som ett Nobelsymposium i fysik arrangeras från Lund. Vi har valt en spännande uppläggning som skiljer sig från andra Nobelsymposier. Deltagarna ska inte prata så mycket om vad de vet utan snarare om vad de inte vet. Och det har avsatts minst 50 minuter för diskussion efter varje föredrag i stället för de 5-10 minuter som är brukliga på vetenskapliga konferenser. Helst ska alla ha chansen att yttra sig, resonerar professor Grimmeiss.
Heterostrukturer uppstår när man odlar skikt av olika halvedarmaterial ovanpå varandra enligt sandwichprincipen. Skikten kan vara ytterst tunna, ibland tio, ibland bara två lager av atomer. Strukturerna bildar s k supergitter med olika elektriska och optiska egenskaper. Utan dessa heterostrukturer skulle vi inte ha någon fungerande höghastighetselektronik. Det skulle då bli betydligt svårare att bygga upp ett avancerat informationsteknologiskt samhälle.
______________________________________________________________
Mera information fås av professor Hermann Grimmeiss tel 046-222 76 75 fram t o m den 3 juni. Nobelsymposiets förhandlingar är inte offentliga men representanter för medierna är givetvis välkomna till Rusthållargården i Arild för att fotografera och intervjua deltagarna under lunchuppehållet onsdagen den 5 juni kl 12 - 14. Det är då lämpligt att först ta kontakt med professor Grimmeiss som kan berätta mer och förmedla nödvändiga kontakter.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-06-07