Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, 28 mars 1996

Peter Gärdenfors får Rausingpriset

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsforskning, får 1996 års Rausingpris. Priset är på 40.000 kr och det delas ut till framstående humanioraforskare vid Lunds universitet.

Prisutdelningen sker lördagen den 20 april vid en högtidlighet som ingår
i programmet för Humanistdagarna. Peter Gärdenfors håller då sin Rausingföreläsning som är rubricerad Innan talet fanns -- om språkets evolutioner.

Rausingpristagaren utses av humanistiska fakulteten som har motiverat sitt val på följande sätt:
Peter Gärdenfors får årets Rausingpris för sina pionjärinsatser inom kognitionsforskning. Hans insatser har bl a givit upphov till en mycket livaktig forskning i gränsområdet mellan filosofisk logik och datalogi. Under senare år har han främst arbetat med kognitiva modeller för begreppsbildning. Han har också intresserat sig för tänkandets evolution, i synnerhet uppkomsten av självmedvetande och språk.

Peter Gärdenfors är född 1949. Han blev professor i kognitionsforskning vid HSFR (Humanistisk Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet). 1994 överfördes professuren till Lunds universitet. Årets Rausingpristagare medverkar ofta i tidskrifter och i dagspressen. I höst utkommer han med boken Fängslande information som behandlar humanistiska aspekter på informationsteknologin.

Prisutdelning och föreläsning, som inramas av musik av Akademiska kapellet, äger rum kl 15.00 den 20 april i universitetsaulan.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-04-03