Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, 24 september 1996

Molekylärbiologi i Lund får stöd av Schybergs stiftelse

Den molekylärbiologiska forskningen vid Lunds universitet stöds av Per-Eric och Ulla Schybergs Stiftelse. I år har FD Claes von Wachenfeldt, mikrobiologiska institutionen, fått ett bidrag på 256 tkr för att köpa mätutrustning.

Under de sex år som stiftelsen varit verksam har den koncentrerat sig på att stödja molekylärbiologisk forskning vid Lunds universitetoch har under den tiden delat ut drygt 1. 8 mkr. Bakgrunden till stiftelsen var makarna Schybergs önskan att "främja vetenskaplig forskning och undervisning, företrädesvis inom det medicinska och biokemiska området vid Lunds universitet."
Stiftelsen ger också ekonomiskt stöd till seminarieserien Molecular Biology Seminars. I år var bidraget 80 tkr. Från och med detta läsår kommer det att inom seminarieseriens ram ordnas en särskild Schybergföreläsning. Den första ska hållas den 2 april -97 av professor Bengt Samuelsson, Nobelpristagare och tidigare rektor för Karolinska Institutet.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-09-26