Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Karin Wittsell, tel 046-222 95 24, fax 046-222 47 11, 8 november 1996

Vetenskapens Dag i Ängelholm:

Från järnvägar till mat, musik och litteratur

Ängelholm är en av de skånska orter som får en egen Vetenskapens Dag. Torsdagen den 21 november får kommunen besök av ett antal forskare från Lunds universitet. Från tidig morgon till sen kväll bjuds det på populärvetenskapliga föreläsningar, experiment och musik på olika håll i kommunen. De många aktiviteterna spänner över ett brett fält och förhoppningen är att alla ska kunna finna något av intresse.

- Förra årets försök med att förlägga Vetenskapens Dag till olika orter i Skåne föll väl ut. Det visade sig finnas ett stort intresse från såväl allmänhet som näringsliv ute i kommunerna att ta del av universitetets forskning, säger Lunds universitets rektor Boel Flodgren.

Universitetets s k tredje uppgift, vid sidan av utbildning och forskning, är att informera om verksamheten och samverka med övriga samhället.

- Den tredje uppgiften betonas mer än tidigare i årets budgetproposition. Därmed känns det viktigt att även i år anordna Vetenskapens Dag i några skånska kommuner, fortsätter Boel Flodgren. Universitetet förlade i år en sommarkurs i juridik till Ängelholm och vi är glada att kunna fortsätta samarbetet med kommunen.

Programmet för Vetenskapens Dag i Ängelholm har lagts upp kring en rad olika teman utifrån kommunens egna förutsättningar och önskemål.

Föreläsningar och experiment

Vetenskapens Dag i Ängelholm invigs på biografen Röda Kvarn av Lunds universitets prorektor Bengt E Y Svensson tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Else Ekblom. Därefter bjuder docent Lennart Jönsson på en av sina berömda kemishower. Före och efter invigningen blir det musik på stan med Academimusiccorpset Bleckhornen.

Dagens första tema är Ängelholm som järnvägsstad och innehåller såväl föreläsningar som en kort rundvandring på Banskolan.

På eftermiddagen pågår flera föreläsningsblock parallellt. På temat Miljö och samhälle hålls föreläsningar på Nyhemsskolan om stadsmiljö, barns kommunikation och socialtjänstens utveckling. På HemoCue AB anordnas föreläsningar på temat Miljö, teknik och företag hand i hand och på Komvux handlar det om Pedagogik i förändring. Eftermiddagens sista block heter Mat, musik och litteratur och äger rum i stadsbibliotekets hörsal. I samma lokal blir det på kvällen föreläsningar om staden, slottslandskapet och Skånes kuster i Natur och kultur.

Under dagen får också Rönneskolan besök av forskare och där blir det föreläsningar om elektronisk tid, genteknik samt manligt och kvinnligt språk.

Spännande samarbete

- Sommarkursen var början på ett spännande samarbete med Lunds universitet och Vetenskapens Dag blir en intressant fortsättning. Jag hoppas att kommuninvånarna nu tar chansen att se och höra "de lärde från Lund". Detta är en fantastisk möjlighet att ta del åtminstone en liten del av universitetets intressanta och spännande forskning, säger kommunstyrelsens ordförande Else Ekblom.

- I framtiden kommer högre utbildning att krävas i allt fler sammanhang, och därför är det viktigt att den blir känd även ute i kommunerna, avslutar hon.

Programmet kommer att finnas utlagt på biblioteket, tursitbyrån, medborgarkontoret och andra allmänna platser.

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!


Vetenskapens Vecka i Skåne 17-24 november
Lunds universitet bjuder på ett hundratal aktiviteter under Vetenskapens Vecka i Skåne 17-24 november. Förutom i Ängelholm anordnas Vetenskapens Dag i Hässleholm (19 november) och Ystad (20 november). Det blir också en del lokala aktiviteter i Lund/Malmö under veckan.

Program för de olika aktiviteterna under veckan kan beställas från Informationsenheten vid Lunds universitet, tel 046-222 70 10 eller 222 70 12, fax 046-222 47 11.
Ängelholmsprogrammet beställs eller hämtas på Medborgarkontoret, tel 0431-877 00, fax 0431-877 10. Det kommer också att finnas utlagt på biblioteket, turistbyrån och andra allmänna platser.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-11-08