Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Christer Hjort 046/222 70 08, fax 046/222 47 11, 4 november 1996

Lunds universitet utnämner 16 biträdande professorer

Lunds universitet har beslutat att tilldela 16 av sina lektorer titeln biträdande professor.
Det sker efter ett omfattande berednings- och bedömningsarbete inom fakulteter och områdesstyrelser. Det är andra gången som rektor utser framstående universitetslärare till innehavare av hederstiteln biträdande professor. Första gången var för ett år sedan, då 23 utsågs.

Genom högskoleförordningen från 1993 har universitetet fått möjlighet att
premiera lärare med hög vetenskaplig eller konstnärlig kompetens med titeln biträdande professor.
Framstående meritering inom de tre områdena forskning, utbildning (pedagogisk skicklighet) och administration (akademiska ledningsuppgifter på olika nivåer) bildar underlag för bedömningen, som kan variera något mellan fakulteterna.
I praktiken innebär det att biträdande professorer besitter kompetens motsvarande de vanliga professurerna. Men det finns en grundläggande skillnad. Vid tillsättningen av en tjänst som professor sker en relativ bedömning av flera sökande i inbördes konkurrens. Vid tilldelning av befordringstiteln biträdande professor görs en absolut bedömning av en sökande utan omedelbar konkurrens.
Titeln innebär ingen löneförhöjning eller förändring av arbetsuppgifterna.
- Universitetet har många kompetenta och skickliga lärare, säger rektor, professor Boel Flodgren i en kommentar. De nu utnämnda är särskilt framstående och har alla passerat en sträng prövning. De har verkligen förtjänat hederstiteln biträdande professor.

Nya biträdande professorer är:
Tekniska fakulteten: Göran Holmstedt, institutionen för brandteknik, Jan Holst, institutionen för matematisk statistik, Olle Svedberg, institutionen för arkitektur

MN-fakulteten: Sveneric Johansson, fysiska institutionen, Bengt Jergil, kemiska institutionen avd biokemi, Sten Rundgren, ekologiska institutionen avd zooekologi

Samhällsvetenskapliga fakulteten: Carl-Axel Olsson, ekono misk-historiska institutionen, Magnus Lagnevik, företagsekonomiska institutionen, Claes Svensson, företagsekonomiska institutionen, Staffan Lindberg, sociologiska institutionen, Anna-Lisa Lindén, sociologiska institutionen

Medicinska fakulteten: Åke Nilsson, institutionen för medicin, Håkan Olsson, jubileumsinstitutionen, onkologi, Hans Lilja, institutionen för klinisk kemi, Malmö

Humanistiska fakulteten: Jan-Olof Svantesson, institutionen för lingvistik, Jan Thavenius, litteraturvetenskapliga institutionen


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-11-04