Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Karin Wittsell, tel 046-222 95 24, fax 046-222 47 11, 11 november 1996

Vetenskapens Dag i Hässleholm:

Ett intellektuellt smörgåsbord

Under Vetenskapens Vecka i Skåne 1996 får Hässleholm en egen Vetenskapens Dag. Tisdagen den 19 november inbjuder Lunds universitet i samarbete med Hässleholms kommun allmänhet, näringsliv och skolor att ta del av det rikliga smörgåsbord med populärvetenskapliga föreläsningar, experiment och musik som dukas upp från morgon till kväll. De många aktiviteterna spänner över ett brett fält och torde tillfredsställa de flesta smakriktningar.

- Förra årets försök med att förlägga Vetenskapens Dag till olika orter i Skåne föll väl ut. Det visade sig finnas ett stort intresse från såväl allmänhet som näringsliv ute i kommunerna att ta del av universitetets forskning, säger Lunds universitets rektor Boel Flodgren.

Universitetets s k tredje uppgift, vid sidan av utbildning och forskning, är att informera om verksamheten och samverka med övriga samhället.

- Den tredje uppgiften betonas mer än tidigare i årets budgetproposition. Därmed känns det viktigt att även i år anordna Vetenskapens Dag i några skånska kommuner, fortsätter Boel Flodgren. Hässleholm är ju en stor kommun och därför var det naturligt att en av vetenskapsdagarna i år skulle förläggas dit.

Programmet för Vetenskapens Dag i Hässleholm har planerats i samarbete mellan Hässleholms kommun och Lunds universitet och med kommunens egna förutsättningar och önskemål som utgångspunkt.

Föreläsningar och experiment

Vetenskapens Dag i Hässleholm invigs på Parkbiografen av rektor Boel Flodgren tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Bengt Andersson. Därefter bjuder docent Lennart Jönsson på en av sina berömda kemishower. Vid lunchtid blir det musik på Stortorget med Academimusiccorpset Bleckhornen.

Redan före invigningen inleds dagen med föreläsningar i Ebeneser på temat Företagare för framtiden. Trafik, miljö och boende, på Stadshotellet, är förmiddagens andra tema.

På eftermiddagen finns fyra olika teman att välja mellan. Vår föränderliga värld innehåller föreläsningar om livsåskådning och tro för gymnasieelever och allmänhet på Jacobsskolan. Att åldras är temat för tre föreläsningar på Kaptensgården och i Ebeneser handlar det om Hässleholm i historiskt perspektiv. Det tredje eftermiddagsblocket har temat Energi och miljö och äger rum på Värmeverket.

Temat Att snarka och snusa innehåller två föreläsningar. De äger rum på tidig kvällstid och handlar om möjligheter att bota snarkning och om faran med att snusa.

Under dagen får också några av kommunens skolor besök av forskare och det blir föreläsningar i bland annat historia och kemi.

Stor förmån

- Vi ser det som en stor förmån att få hit forskare från universitetet och därmed få ta del av den spännande och intressanta forskning som de bedriver, säger Bo Mårtensson, planeringschef i Hässleholms kommun och en av dem som arbetat med att vaska fram idéer och önskemål från olika håll inom kommunen. Nu hoppas jag att kommuninvånarna passar på att ta del av det varierade och intressanta programmet, säger han.

Programmet kommer att finnas utlagt på biblioteket, turistbyrån och andra allmänna platser. Det kan också beställas från kommunens planerings- och näringslivskontor.

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!


Vetenskapens Vecka i Skåne 17-24 november
Lunds universitet bjuder på ett hundratal aktiviteter under Vetenskapens Vecka i Skåne 17-24 november. Förutom i Hässleholm anordnas Vetenskapens Dag i Ystad (20 november) och Ängelholm (21 november). Det blir också en del lokala aktiviteter i Lund/Malmö under veckan.

Program för de olika aktiviteterna under veckan kan beställas från Informationsenheten vid Lunds universitet, tel 046-222 70 10 eller 222 70 12, fax 046-222 47 11.
Hässleholmsprogrammet beställs på Planerings- och näringslivskontoret, tel 0451-683 55, fax 0451-814 06. Det kommer också att finnas utlagt på biblioteket, turistbyrån och andra allmänna platser.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-11-11