Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Christer Hjort 046/222 70 16, 23 januari 1996

Fredagshearing i Lund
om högskolan i Malmö

På fredag eftermiddag blir det en hearing i Lund om planerna för högskoleutbildning i Malmö. Den statliga kommitté, som utreder etableringen av en ny högskoal i Malmö, anordnar fredagen 26 januari kl 15-17 en hearing för universitetets anställda, studenter och andra intresserade. Lokal är Kårhuset, John Ericssons väg 3 i Lund.
Enligt direktiven skall kommittén redovisa sina ställningstaganden till regeringen senast 1 mars 1996.

I hearingen medverkar kommitténs ordförande statssekreterare Göran Löfdahl, kommittéledamöterna samt ordförande för utredningens tre undergrupper, professor Jan S. Nilsson (innehållsfrågor), stdsbyggnadsdirektör Mats Olsson (lokalförsörjning) samt riksbibliotekarie Tomas Lidman (bibliotek- och informationsförsörjning).

Alla som har en nätansluten Mac, PC eller Unix-dator kan med hjälp av gratis-programvara (CU-SeeMe) se och höra utsändningen i sin egen dator.
För ytterligare information: http://www1.lu.se/msdosftp/filedocs/foredrag/fil-cuse.htm


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-01-23