Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, Karin Dahlgren 046/222 70 06 (prom.exp), 1 februari 1996

Fransk samhällsvetare hedersdoktor i Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet har till hedersdoktor 1996 utsett professor Bruno Latour, Paris. Bruno Latour är en mångsidig vetenskapsman - filosof och antropolog, sociolog och semiolog på en gång.

Bruno Latour är professor vid Centre de la Sociologie de l«Innovation, École Nationale Supérieure des Mines de Paris. I motiveringen heter det bl a att han står för ett ideal av samarbete både inom samhällsvetenskapen och i dess relationer utåt, t ex med teknik, naturvetenskap och humaniora. Han låter sig inte hindras av disciplingränserna utan är påläst inom flera och kan med lätthet förena dem. Hans arbeten avspeglar högaktuella teman och problem inom samhällsvetenskapen utan att han för den skull etablerar en ny jargong eller "skola".

Latour har besökt Lunds universitet och då speciellt institutionerna för företagsekonomi och sociologi samt institutet för forskningspolitik. Hans besök beskrivs som en stor succé och har resulterat i fortsatta intensiva kontakter med universitetet.

Doktorspromotionen 1996 vid Lunds universitet äger rum den 31 maj.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-02-01