Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, 16 februari 1996

Tandvårdschef och hovrättslagman nya hedersdoktorer vid Lunds universitet

Tandläkare Kjell Mårtensson, Malmö, har utsetts till ny hedersdoktor vid Lunds universitets odontologiska fakultet. Kjell Mårtensson har varit aktiv inom fakulteten ända sedan han var lärare vid dess barntandvårdsavdelning på 50-talet. Särskilt under sin tid som tandvårdschef i Malmö hus läns landsting (1975-1990) bidrog han till att etablera goda relationer mellan fakulteten och den offentliga tandvården. Kjell Mårtensson har efter sin pensionering 1990 på eget initativ samlat material om fakultetens tillkomst och håller nu på att skriva dess historia.

Tandläkare Runo Cronström, Ronneby, har under många år varit ordförande i Sveriges Tandläkarförbund och under denna tid skapade han ett gott samarbete mellan svensk tandvård och tandvårdsutbildning. Han har haft många internationella förtroendeuppdrag och verkat för internationalisering av svensk odontologi. Som medlem i fakultetsstyrelse och utbildningsnämnder vid fakulteten har han starkt engagerat sig i dessa verksamheter.

Den tredje hedersdoktorn vid odontologiska fakulteten är dr William McHugh, Rochester, New York. Han har sedan många år en stark anknytning till fakultetens verksamhet.

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet har utsett två hedersdoktorer: hovrättslagman Erland Aspelin, Malmö, och professor Asbjörn Kjönstad, Oslo. Erland Aspelin anses som en av Sveriges främste experter inom straffrätt och kriminalpolitik. Som ordförande för bl a utredningen om dödsbegreppet, transplantationsutredningen, ungdomsbrottskommissionen och straffsystemkommittén har han bidragit till normbildningen inom centrala rättsområden. Erland Aspelin har suttit i fakultetens styrelse och utbildningsnämnd där han i hög grad har bidragit till att upprätthålla juristutbildningens kvalitet. Han är sen tidigare hedersdoktor vid Lunds universitets medicinska fakultet.
Asbjörn Kjönstad är professor i socialrätt och anses som en framträdande forskare inom det socialrättsliga området. Det har gett honom en anknytning till Lund där socialrättslig forskning är ett profilområde vid juridiska fakulteten.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-02-20