Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Eiwor Acosta 046-222 70 09, 28 mars 1996

Humanister tiger sällan

Tystnader är temat för årets humanistdagar som äger rum fredagen den 19 och lördagen den 20 april. Att tystnader av olika slag och i skilda sammanhang är ett fascinerande tema för humanister framgår av den mångfald av vitala föreläsningar och andra arrangemang som möter publiken under dessa dagar. I år är det de historisk-filosofiska institutionerna som står bakom programmet. Dagarna avslutas i universitetets aula då professor Peter Gärdenfors tar emot Rausingpriset och håller en Rausingföreläsning.

Redan i mars 1985 arrangerades de första humanistdagarna vid Lunds universitet och nu är man inne på det tolfte året i rad, denna gång med temat Tystnader. Årets tema kan tyckas egendomligt, men tystnaden är i själva verket talets ständiga och oersättliga följeslagare.

- Humanister tiger sällan och det bör de inte heller göra, säger dekanus Hans Andersson och professor Eva Österberg i sitt förord till programmet. - I en komplicerad värld är det livsviktigt att det finns de som formulerar de insikter som konsten och litteraturen, historien och arkeologin, etnologin, filosofin och religionen kan ge oss. Forskare som artikulerar de eviga etiska och existentiella frågorna, som strävar efter att skapa förståelseredskap för människor här och nu, fortsätter de.

Tolkad av humanistiska forskare, kan tystnaden handla om förtryckets censur, fenomen som homosexualitet och rasism, pausen som stilistisk censur eller om de blanka sidorna i naturen. Institutionerna har öppet hus under humanistdagarna. Med föreläsningar, bokbord och utställningar presenterar de sin forskning. Några smakprov på programmet: Arkeologiska institutionen inleder fredagen med att berätta om de glömda museerna och förstörda fynd och hos avdelningen för bok och bibliotekshistoria kan man få veta hur man får tyst på en tidning. Den synliga och osynliga synden under stormaktstiden är titeln på en föreläsning på historiska institutionen och på den konstvetenskapliga institutionen avslöjas Goyas förhållande till tystnaden.

Författaren Birgitta Trotzig medverkar tillsammans med blåsarkvintetten TIBIA under rubriken Ord och ton på Skissernas museum/ADK på fredagskvällen.

Programmet för humanistdagarna kan beställas genom Informationsenheten vid Lunds universitet, tel 046/222 7010, 222 7012, fax 046/222 4711. Det finns också tillgängligt på Internet: http://www.lu.se/info/humdagar96.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-04-01