Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel 046/222 94 58, Den 13 februari 1996

Satsning på multimediateknik blir unik ingenjörsutbildning

Höstterminen 1966 inleds vid LTH/Helsingborg en för Sverige unik utbildning. Det är en treårig ingenjörsutbildning i multimediateknik. Den kommer att vila på såväl konstnärlig som teknisk grund och stödja sig på den breda kompetens som finns vid Lunds universitet och tekniska högskola.

Utbildningen kommer att omfatta 120 poäng. De blivande multimediaingenjörerna läser 20 poäng per termin fördelat på 10 poäng ingenjörsbetonade ämnen och 10 poäng designbetonade ämnen. Årsantagningen blir 30 elever per år. Behörighetskraven kommer att vara desamma som för övriga ingenjörsutbildningar vid LTH.
Under de senaste 25 åren har datorerna förändrats från stora beräkningsmaskiner till ett mångsidigt redskap för hanteringen av ord, bild och ljud. Datorn har blivit ett personligt hjälpmedel som gemene man kan handha utan hålkortsstansare, maskinoperatörer eller andra specialister som mellanhänder. Samtidigt har gränsen mellan dator å den ena sidan och radio, tv, film, telefon, telefax, telegram, grammofon, kamera, böcker, foto, skrivmaskin och ritapparat å den andra blivit allt suddigare. Med datorns hjälp kan dessa funktioner inte bara ersättas; de kan också utvidgas.
Det är sådana nya tillämpningar som mulitmediaingenjörerna kommer att planera och utveckla. Utbildningen blir gränsöverskridande. Väg och vatten-, Maskin- och Elektroteknik samt Arkitektur är exempel på sektioner vid LTH som kommer att utnyttjas - men också nya områden som audio-visuell gestaltning, pedagogisk framställning och anpassningen människa/maskin behöver utvecklas.
- Initiativet kommer ursprungligen från LTH/Helsingborgs multimedialärare Nina Lundberg, berättar institutionens prefekt Lars Anderberg. I Helsingborgs kommun finns ett stort intresse för multimediateknik och vi startade därför en kurs på 13 poäng. Lärare, bibliotekspersonal och kommunala tjänstemän genomgick kursen. Det är erfarenheterna av den som vi nu har vidareutvecklat. Vi fann att det krävs en helt ny pedagogik och att den måste innehålla en hel del som inte kan inhämtas från andra områden. Därför har multimediatekniken blivit en utbildningsväg, ett självständigt program.
- Vi räknar med att rekryteringen kommer att fungera utan friktion. Hittills har vi i alla fall noterat ett mycket stort intresse för denna nya ingenjörsutbildning, slutar Lars Anderberg.
___________________________________________________________________
Ytterligare information: Lars Anderberg 042/17 63 03


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-03-15