Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, 29 januari 1996

Medicinare från Lund och Oxford i brett samarbete

Neuroforskare från Lund och Oxford har haft en gemensam workshop i Lund under helgen. De båda universitetens medicinska fakulteter har tidigare slutit ett avtal om samarbete inom vissa områden där båda bedriver spetsforskning. Mötet i Lund var det första i en serie workshops inom detta samarbetsavtal.

Avtalet, Lund-Oxford Biomedical Research Training Programme, ingår i den satsning på samarbete mellan svenska universitet och internationella elituniversitet som initierades redan av den förra regeringen.

- Ett skäl till att vi valde Oxford är att forskargrupper inom flera av fakultetens profilområden redan har ett etablerat samarbete med kollegor där, säger professor Karl-Erik Andersson, prodekanus och ordförande i styrgruppen för projektet.

Neurovetenskap är ett starkt forskningsområde såväl i Lund som i Oxford. Det första arbetsmötet ägnades åt de immunologiska faktorerna vid skador i hjärnan. Detta är ett nytt fält inom neurovetenskap. Både vid akuta skador, t ex en stroke, eller degenerativa sjukdomar, t ex Alzheimer, som utvecklas under många år, aktiveras immunsystemet i hjärnan. Vissa ämnen i systemet stimulerar inflammation och på sikt är det kanske möjligt att påverka förloppet genom att blockera dessa ämnen.

Ett 30-tal forskare deltog i denna första workshop där man diskuterade aktuella forskninsresultat och utbytte erfarenheter. De ansvariga för avtalet vill framförallt stimulera yngre forskare, doktorander och nydisputerade, att vara med på möten och få inernationella kontakter. Sammanlagt kommer sex workshops i olika ämnen att arrangeras under våren.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | LU hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-01-29