Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Den 9 oktober 1996

Universitetslärare belönas

I samband med professorsinstallationen på fredag den 11 oktober delar universitetets rektor Boel Flodgren ut årets pedagogiska pris. Universitetslektor Lars Gislén (teoretisk fysik) samt professor Lars Ragvald och fil kand Magnus Nordenhake (östasiatiska språk) är årets mottagare av universitetets pris för framstående insatser i utbildningen.

Universitetslektor Lars Gislén, institutionen för teoretisk fysik
Lars Gislén är en lärare som utmärks av ett brett ämneskunnande, en smittande entusiam och en naturlig pedagogisk förmåga. Detta uppskattas av studenterna, vilket regelbundet avspeglas i deras kursutvärderingar.
Ett område där Gislén varit föregångsman är användningen av datorer i undervisningen för att simulera olika fysikaliska förlopp, något som också gjort honom anlitad som lärarutbildare. Han har gett fysiken i Lund ett ansikte utåt, inte minst gentemot skolan. Under de senaste tio åren har han organiserat den svenska delen av den internationella "Fysikolympiaden". Den goodwill som utbildningen i fysik på detta sätt får är ovärderlig för universitetet.

Professor Lars Ragvald och fil kand Magnus Nordenhake, institutionen för östasiatiska språk
Vid institutionen för östasiatiska språk bedrivs ett viktigt arbete med att förnya och modernisera undervisningsmaterial och undervisningsmetoder.
Lars Ragvald och hans medarbetare Magnus Nordenhake har byggt upp en kinesisk lexikalisk databas. Med lexikonet som bas har ett antal datorbaserade undervisningsmoduler skapats. Studenterna i kinesiska kan med hjälp av persondatorer träna språkets fonetik, uttal av ord, lyssna till kinesiskt uttal på olika dialekter, grammatik, läsning och översättning av texter. En nätversion av databasen kommer inom kort att vara tillgänglig.
Ragvalds och Nordenhakes arbete är unikt och har uppmärksammats på många håll i världen. Lunds universitet vill med detta pris markera dess didaktiska betydelse.

Vid installationshögtidligheten utdelas även studentkårernas pris för goda lärarinsatser, som denna gång går till universitetsadjunkt Sofia Linderot vid Socialhögskolan.

De pedagogiska prisen består av resestipendier om vardera 15 000 kronor. Pristagarna får också en löneförhöjning i samband med priset.
__________________________________________________________

Kontaktperson: Hans Näslund, Utvärderingsenheten, tel 046-222 44 90


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-10-14