Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
November 1996

"IDENTITET I FÖRÄNDRING"
- forskningsinformation i tre steg

"Tredje uppgiften" kallas universitetens skyldighet att vid sidan om forskning och utbildning också informera om de resultat man kommer fram till.
Ingen ifrågasätter behovet av forskningsinformation. Tvärtom betonas det i dag mer än tidigare. Frågan är hur informationen ska se ut för att nå fram?
Informationsenheten vid Lunds universitetet prövar ett annorlunda grepp med satsningen "Vetenskapliga föreställningar".
Till Migrationsåret 1996 har ett "forskningsinformationspaket" på det mångkulturella temat tagits fram.
Det består av tre delar:
- den tvärvetenskapliga skriften "Identitet i förändring" där ett tiotal forskare ger sin syn på kulturmöten, etnicitet, nationalism och möjligheten till samlevnad i ett mångkulturellt samhälle
- en lyrisk-musikalisk föreställning i samarbete med musikern och regissören Maria Sundqvist och skådespelaren Anders Granström - "Trampa inte på skarvarna. En verklighet drömd"
- korta, populärvetenskapliga föredrag av lundaforskare från olika ämnesområden.

Ambitionen är att ge en konstnärlig upplevelse, väcka frågor, möjlighet till fördjupning och att sätta forskning under debatt. Föreställningen liksom skriften speglar i hög grad den inre upplevelsen av att leva i ett mångkulturellt samhälle. Identitetskrisen fokuseras, både hos invandrarna och dem som har sina rötter i Sverige.

Journalisten Britta Collberg, Lunds universitet, har gjort forskarintervjuerna och den sammanfattande skrift som ligger till grund för föreställningen:
- "Identitet i förändring" presenterar inga vetenskapliga "sanningar". Det här är ett område där många olika synsätt konkurrerar; forskarna är oeniga på flera punkter. Det är också poängen; genom att lyfta fram olika analyser kan man förhoppningsvis bidra till en öppnare och mer nyanserad debatt.
Torsdagarna den 7 och 14 november kl 12 ges chans att se den lyrisk-musikaliska föreställningen "Trampa inte på skarvarna. En verklighet drömd" med Maria Sundqvist och Anders Granström. Föreställningen ges som soppteater i Lunds stadshalls foajé.
Medverkande forskare är den 7 november etnologen Christer Eldh som talar om behovet av att berätta sägner för att hantera främlingskänslor. Den 14 november talar sociologen Svante Lundberg om att leva i exil, med avstamp i 40-talets Hollywood.
Britta Collberg presenterar "Identitet i förändring":
- Skriften ger en överblick av forskningen på det här området. Tanken är att den ska användas i olika sammanhang - i skolor, på konferenser och utbildningsdagar - även frikopplad från föreställningen.

Välkommen på vetenskaplig soppteater i Lunds stadshall torsdagen den 7 och/eller 14 november kl 12.

Reservation av biljetter på tel: 046 - 32 08 62.

P.S."Identitet i förändring" erbjuds skolor, kulturinstitutioner m fl till självkostnadspris (10 kr). Den kan beställas från Informationsenheten, Lunds universitet.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-11-13