Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, 25 juni 1996

Prisas för Canadastudier

Bengt Streijffert, kanslichef vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet, har fått ett internationellt pris för att han bidragit till att utveckla studiet av Canada. Han är den förste svensk som fått denna utmärkelse, Cerificate of Merit.

Priset, som administreras av The International Council for Canadian Studies i Ottawa och bedömes av en internationell jury, tilldelas individer som gjort särskilda insatser för att närma kanadensiska och utländska universitet varandra och för att främja studiet av Canada utanför Canada.

Bengt Streijffert har under flera år undervisat och föreläst om Canada vid Lunds universitet och andra universitet i Norden och initierat kurser i om Canada vid svenska universitet samt i Estland.

Genom hans initiativ har Lunds universitet samarbetsavtal med ett stort antal kanadensiska universitet. Mämnas kan särskilt avtalen med la Conférence des Recteurs et Principaux des Universités Québécoises och UBC i Vancouver. Lunds universitet är nu bland de främsta i Europa när det gäller studentutbyte med kanadensiska universitet, inte minst inom naturvetenskap.

Som först Secretary/Treasurer och sedan President i The Nordic Association for Canadien Studies har Bengt Streijffert varit en nyckelperson i Skandinavien vad gäller studiet av Canada. 1987 arrangerade han i Lund den första stora universitetskonferensen om Canad i norra Europa. Vidare grundade han the Baltic Canadien Studies Link och anordnade den första canadakonferensen i Estland.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-09-18