Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel 046/222 94 58, Malmö 14 februari 1996

Tycho Brahes ö blir åter ett vetenskapligt centrum

I juni 1996 blir Tycho Brahes Ven vallfärdsort för en världselit av forskare men också för amatörastronomer, gymnasister och lärare samt forskningsintresserad allmänhet. Lunds universitet och dess astronomiska institution genomför då ett unikt konferens- och utbildningsprogram i astronomi som sträcker sig över en hel månad. Arrangemangen på Ven ingår i programmet för Köpenhamn Europas Kulturhuvudstad 1996. Samtidigt aktualiseras också Tycho Brahe av projekt vid Landskrona Museum och Skånska Teatern.

Arrangörer för evenemangen på Ven är astronomiska institutionen och informationsenheten vid Lunds universitet. Det späckade programmet ser ut på följande sätt. Den 29 maj - 2 juni hålls en stor konferens om utvecklingen av nya optiska teleskop med deltagande av världsledande forskare från de tekniskt och vetenskapligt mest avancerade observatorierna i världen. På grund av det stora intresset för denna konferens förläggs den till Landskrona med besök på Ven under en dag.

Övriga arrangemang äger rum på Ven, och där är också deltagarna inkvarterade. Först blir det en forskarskola för doktorander från Norden och de tre baltiska länderna den 3 - 7 juni. Några av deltagarna i den inledande vetenskapliga konferensen kommer att stanna kvar på ön och medverka som lärare. Den 8 - 9 juni samlas danska och svenska amatörastronomer till ett läger för att lära sig mer om konstruktionen av moderna teleskop och deras användning.

Den 10 - 14 juni ägnas åt en astronomisk fortbildningskurs för danska och svenska gymnasielärare i fysik och naturkunskap. Astronomi är ett populärt ämne bland dagens ungdomar. Men utvecklingen inom denna vetenskap har varit snabb, och det är inte alltid så lätt för lärarna att tillfredsställa de ungas nyfikenhet. Tonvikten i kursen kommer att ligga på observationell astrofysik. Man kommer även att diskutera möjligheterna att använda moderna observations- och analysmetoder i skolan.

Den 16 - 20 juni håller astronomiintresserade danska och svenska gymnasister läger på ön. Under ledning av astronomer från lundainstitutionen kommer de att få lära sig det mesta som är värt att veta om den moderna världsbilden. Att en så stor del av arrangemangen på Ven riktas till skolvärlden är logiskt. Högskolor och universitet har högt ställda ambitioner att intressera fler ungdomar för naturvetenskap och teknik. Bland annat hoppas man att fler flickor söker denna typ av utbildning; därför är anmälningar från astronomiintresserade flickor speciellt välkomna. (Den 15 mars är sista dag för anmälan till lärarkurser och den 1 april till gymnasistlägret.)

Under weekenden den 15-16 juni inbjuder Landskrona kommun till en astronomisk picknick på Ven för allmänheten. Lundaastronomer håller öppna föreläsningar för hela familjen om vårt och andra planetsystem, om stjärnor och deras utveckling, om den moderna världsbilden och om de nya "superteleskopen". Man skall dessutom demonstrera astronomiska instrument.

Historiens vingslag kommer säkert att inspirera deltagarna Ñ på Ven verkade ju en av instrumentbyggarnas mästare, och hit kommer nu några av vår tids främsta konstruktörer av avancerade astronomiska instrument. Den store föregångare som man genom detta projekt vill hylla är förstås Tycho Brahe (1546 - 1601). Han fick Ven i förläning 1574-75 av den danske kungen och uppförde slottet Uraniborg och observatoriet Stjärneborg. Det var det största och dittills bäst utrustade observatoriet i världen, och många kom till Ven för att arbeta som assistenter åt Tycho. Denne anslöt sig inte till de nya kopernikanska ideerna att jorden inte var universums medelpunkt utan rörde sig runt solen. Om jorden flyttade på sig borde också fixstjärnorna ändra position. Vinkelförskjutningen (den s k parallaxen) försökte man mäta med kvadranter. Tychos största kvadrant var uppmurad och försedd med en flera meter lång mässingsskala. Med denna kunde Tycho mäta vinkelförändringar ner till en halv bågminut ( en hundratjugondel av en grad). Någon parallax kunde inte konstateras. Tycho drog därav slutsatsen att antingen var fixstjärnorna mycket avlägsna eller också hade Kopernikus fel. Stjärnornas parallax är i själva verket bråkdelar av en bågsekund och kunde därför inte mätas förrän på 1800-talet. Men Tychos livsverk var inte förgäves. Hans omfattande observationsmaterial övertogs av Johannes Kepler. Kepler utnyttjade det, när han ställde upp de klassiska lagarna för planeternas rörelser. På det sättet kom Tycho Brahe att spela en viktig roll för den nya världsbildens genombrott.

Lunds universitet vill på detta sätt anknyta till de historiska traditionerna och förbindelserna med Köpenhamn, Europas kulturhuvudstad 1996. Andra evenemang med anknytning till Tycho Brahe är en utställning i Landskrona Konsthall, som Kung Carl XVI Gustaf inviger den 12 april och som pågår till den 15 september. Under sommaren uppför också Skånska Teatern "Stjärntoken", ett skådespel om Tycho Brahe med Sven Wollter i huvudrollen.
__________________________________
Ytterligare information:
Professor Arne Ardeberg, astronomiska institutionen, tel 046/222 7290
Informationschef Christer Hjort, tel 046/222 7008


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-02-14