Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke 046-222 03 16, Den 7 mars 1996

Cyklar tema i årets utbildningskatalog

Årets upplaga av Utbildning vid Lunds universitet är här!
I denna drygt 100-sidiga katalog, som främst riktar sig till blivande studenter, presenteras universitetets samtliga ämnen och utbildningsprogram. Här finns också allmänna informationstexter som rör högskoleutbildning, samt personliga texter och intervjuer med lärare och studenter vid Lunds universitet.

Anrättningen kryddas av Andrzej Ploskis finurliga illustrationer, i år på temat cyklar.

Katalogen kan hämtas hos Studentservice i Gamla kirurgen på Sandgatan i Lund (tel 046-222 91 00) samt i Malmö hos studievägledaren vid Lärarhögskolan på Munkhättegatan 3.

Katalogen finns också på Internet: http://www.lu.se/stu/ulu.htm


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-03-07