Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, 23 februari 1996

Centrum för vårdvetenskap inrättat vid Lunds universitet

Ett centrum för vårdvetenskap har inrättats vid Lunds universitet. Det sker enligt ett avtal mellan landstingen i Malmöhus och Kristianstads län, Malmö stad och Lunds universitet. Centrum är förlagt till Lund och verksamheten startade vid årsskiftet.

Centrum för vårdvetenskap är gemensamt för Lunds universitet och vårdhögskolorna i Lund/Helsingborg, Kristianstad och Malmö. Inom universitetet ska det knyta an till den medicinska och den samhällsvetenskapliga fakulteten. Uppgiften är att initiera, bedriva och samordna forskning, forskarutbildning och magisterutbildning samt anta doktorander i vårdvetenskap. Verksamheten ska finansieras gemensamt av universitetet och huvudmännen för de samverkande vårdhögskolorna. Centrum förläggs till Lund där M-landstinget ska ombesörja lokaler.

Centrum leds av en styrelse med professor Karl-Erik Andersson, medicinska fakulteten som ordförande. Övriga ledamöter är rektorerna Margareta Christiansson, M-landstinget, Leif Hellström, Malmö stad, Bernt Lindén, Kristianstads län, docent Stefan Lohmander, medicinska fakulteten samt univ. lektor Bo Hagström och professor Olof Rydén, samhällsvetenskapliga fakulteten. Två representanter för studenterna ska också ingå i styrelsen. Bo Hagström och universitetslektor lektor Giggi Udén är igång med att planera verksamheten.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-02-23