Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Christer Hjort +46-(0)46-222 7008, fax +46-(0)46-222 4711, 2 april 1996

Konferens i Malmö: Öresundsregionens virtuella universitet

Ett virtuellt universitet för Öresundsregionen ska diskuteras vid en konferens den 11 april på Fridhemsborg i Malmö. På inbjudan av
Einar Hansens biblioteksstiftelse samlas ett 40-tal företrädare för Öresundsregionens forskningsinstitutioner och bibliotek, politiker från båda sidor av Sundet, informatörer och företrädare för näringslivet.

- Det fördjupade samarbetet mellan universitetet och högskolor på bägge sidor av Öresund har en strategisk betydelse för regionens utveckling, konstaterar de bägge arrangörerna universitetsbibliotekarie Göran Gellerstam, Lunds universitet och Annette Winkel Schwarz, chef för Danmarks Tekniske videncentere och bibliotek (DTV).
- Det är nu tid att forma de informations- och kommunikationsstrukturer som regionen behöver och som den nya informationstekniken kan erbjuda. Avsikten med konferensen är att inventera uppslag och idéer, finns samarbetsformer och skissera projekt, t ex överföring av forskningsdata via nätet mellan universitet och yrkesliv, IT-baserad utbildning, elektronisk kursinformation och kursanmälan på båda sidor av Sundet.
- I det vi kallar "Öresundsregionens virtuella universitet" ligger potentialen att öppna regionens universitet och högskolor för att nyttiggöra forskning och utbildning för näringsliv och samhällsservice samt öka samarbetet inom alla samhällssektorer.
Konferensen arrangeras av Einar Hansens biblioteksstiftelse i samarbete med Samarbetskommittén för universiteten i Lund och Köpenhamn (SULK) och projektet Kunskap Malmö.

För ytterligare information kontakta:
Universitetsbibliotekarie Göran Gellerstam, Lunds universitetsbibliotek, tel 046-222 9203, fax 046-222 4243. E-mail: Goran.Gellerstam@ub1.lu.se
Centerchef Annette Winkel Schwarz, Danmarks Tekniske Videncenter og bibliotek, tel 45 257320, fax 45 888256. E-mail: AWS@dtv.dk
Konferenskoordinator är Barbro Roos vid Malmö Stadsbibliotek.
För ytterligare info - se http://www.ub2.lu.se/konf/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-04-03