Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Karin Wittsell, tel 046-222 95 24, fax 046-222 47 11, 12 november 1996

Vetenskapens Dag i Ystad:

Nytt smörgåsbord från Lunds universitet

Förra året anordnades Vetenskapens Dag i Ystad för första gången. Det blev succé. Entusiasmen från såväl allmänhet som kommunledning var så stor att Lunds universitet beslutade att anordna en Vetenskapens Dag i Ystad även i år. Onsdagen den 20 november står ett nytt smörgåsbord dukat med populärvetenskapliga föreläsningar, seminarier och experiment. Liksom i fjol spänner aktiviteterna över ett brett fält och förhoppningen är att alla ska kunna hitta något av intresse.

- Förra årets försök med att förlägga Vetenskapens Dag till olika orter i Skåne föll väl ut. Det visade sig finnas ett stort intresse från såväl allmänhet som näringsliv ute i kommunerna att ta del av universitetets forskning, säger Lunds universitets rektor Boel Flodgren.

Universitetets s k tredje uppgift, vid sidan av utbildning och forskning, är att informera om verksamheten och samverka med övriga samhället.

- Den tredje uppgiften betonas mer än tidigare i årets budgetproposition. Därmed känns det viktigt att även i år anordna Vetenskapens Dag i några skånska kommuner, fortsätter Boel Flodgren. Eftersom såväl kommunledning som företag och allmänhet i Ystad visat sig så positiva till kontakter med universitetet, gläder vi oss åt att kunna fortsätta samarbetet med ännu en Vetenskapens Dag i Ystad.

Det lyckade samarbetet mellan universitetet och Ystads kommun har också lett till att Lunds universitet i år förlade en sommarkurs i Öst- och centraleuropakunskap till Ystad. Kommunen svarar dessutom för den lokala samordningen av ett projekt som avser att stärka småföretagens samverkan med Lunds universitet. Försök har påbörjats med livsmedelsföretag.

Föreläsningar, musik och utställning

Vetenskapens Dag i Ystad inleds med musik på Österports torg av Academimusiccorpset Bleckhornen. I Österportskolans aula inviger Boel Flodgren Vetenskapens Dag tillsammans med kommunalrådet Margaretha Gundel. I anslutning till detta ger Anders Rosengren, elev vid Österportskolan, sin syn på framtiden. Gunnar Ohlén öppnar sedan dörrarna till fysikens fantastiska värld. Vid lunchtid spelar Bleckhornen på Stortorget.

Efter invigningen kan man välja mellan två parallella föreläsningsblock som båda börjar kl 10; Vård och omvårdnad på Ystads lasarett, och Ekonomi och Arbetsmarknad i bibliotekets hörsal.

På eftermiddagen finns hela tre olika teman att välja mellan; Det nya informationssamhället i Österportskolans aula, Pedagogik och filosofi i bibliotekets hörsal, och Framtidens byggande i Svarteskolans studiehall.

Under stjärnorna är temat för en av de två kvällsaktiviteterna. I anslutning till föreläsningar om astronomi, mytologi och gamla fotografier blir det en utställning av Borrby-fotografen Carl Fredrik Ohlssons bilder. Platsen är Österportskolan och mellan föreläsningarna spelar Lindekvartetten från Musikhögskolan.

Olika aspekter på temat Idrott tas upp under det andra kvällspasset, som äger rum i Västervångskolans aula.

Några av kommunens skolor får också besök av forskare under dagen och det blir föreläsningar i astronomi, sociologi, fysik och zooekologi.

Stor förmån

- Vi ser det som en stor förmån att än en gång få hit forskare från universitetet och kunna ta del av den spännande och intressanta forskning som de bedriver. Vetenskapens Dag lockade många besökare förra året, och vi tror att intresset blir minst lika stort i år, säger kommunalrådet Margaretha Gundel.

- Vi ser detta som en intressant fortsättning på förra årets samarbete och hoppas kunna upprätthålla den goda kontakt vi fått med universitetet, fortsätter Margaretha Gundel. Liksom förra året skickar vi ut programmet till alla hushåll i Ystad och hoppas att ystadborna åter går man ur huse för att lyssna på "de lärde från Lund".

Programmet kommer också att finnas utlagt på turistbyrån, biblioteket och andra allmänna platser.

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

Lunds universitet och Ystads kommun


Vetenskapens Vecka i Skåne 17-24 november
Lunds universitet bjuder på ett hundratal aktiviteter under Vetenskapens Vecka i Skåne den 17-24 november. Förutom i Ystad anordnas Vetenskapens Dag i Hässleholm (19 november) och Ängelholm (20 november). Det blir också en del lokala aktiviteter i Lund/Malmö under veckan.

Program för de olika aktiviteterna under veckan kan beställas från Informationsenheten vid Lunds universitet, tel 046-222 70 10 eller 222 70 12, fax 046-222 47 11.
Ystadsprogrammet beställs hos Kompetenscentrum Ystad, tel 0411-774 37, fax 0411-729 68. Det kommer också att finnas utlagt på biblioteket, turistbyrån och andra allmänna platser.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-11-13