Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
4 juni 1997, Göran Frankel, tel 046-222 94 58

Nya mätningar kan avslöja växthushuseffektens "broms"

Tvåhundra forskare från Europa och USA kommer att med gemensamma krafter i sommar att undersöka hur stoftpartiklar i atmosfären påverkar vårt klimat. På ett sekel har jordens medeltemperatur höjts med en halv grad vilket anses bero på den s k växthuseffekten. De av människan producerade växthusgaserna borde dock ha lett till en större höjning. Förklaringen kan vara att de atmosfäriska stoftpartiklarna har en avkylande effekt som motverkar temperaturhöjningen. Sommarens mätningar - i vilka bl a en grupp kärnfysiker från Lunds universitet deltar - kan bekräfta eller vederlägga denna hypotes.
De s k aerosolpartiklarna , mindre än en tusendels millimeter i diameter, produceras både naturligt och av industriella förbränningsprocesser. Aerosolpartiklar reflekterar solstrålning tillbaka ut i rymden och kan också förstärka reflektionen från moln. Båda processerna medför en avkylning av jorden. Man tror att avkylningseffekten av aerosolpartiklar förklarar varför den observerade ökningen av jordens globala temperatur är mindre än den beräknade från klimatmodeller som enbart tar hänsyn till växthusgaser (t.ex. koldioxid, metan, lustgas, freoner).

EU:s miljöforskningsprogram och miljöforskningscentrum tillsammans med flera nationella organisationer i Europa och USA, har därför finansierat ett stort fältexperiment för att förbättra vår kunskap om aerosolpartiklar. Det andra aerosol-karakteriserings-experimentet (second Aerosol Characterisation Experiment, ACE-2) har planerats av forskare inom International Global Atmospheric Chemistry Project. Ledningen av experimentet sköts från EU:s miljöforskningscentrum i Ispra, Italien.

Mellan 16 juni och 25 juli, kommer forskare att utrusta kuststationer och bergstoppar på Kanarieöarna, Madeira och i Portugal, med avancerad forskningsutrustning för att studera mänskligt producerade partiklar från Europa och dammpartiklar från Sahara. Dessutom placeras utrustning på fartyg som seglar i området samt i sex forskningsflygplan som kommer att genomföra flygningar för direkta mätningar i aerosolplymer och i moln. Området kommer även att undersökas med hjälp av fyra satelliter.

Från Lunds Universitet deltar en forskargrupp från avdelningen för Kärnfysikvid Fysiska Institutionen. Gruppen deltog också när projektets första fas, ACE-1, genomfördes 1995.

- Då var syftet att mäta så ren luft som möjligt för att få något att jämföra senare mätningar med. Havet är den stora producenten av "naturliga" aerosolpartiklar. Vi for till Tasmanien och arbetade med en metod som gör det möjligt att skilja mellan saltpartiklar från havsskum och sulfatpartiklar som produceras av vissa typer av växtplankton. Vi har senare gjort samma slags mätningar i Arktis vid sommarens expedition med isbrytaren Oden, berättar en av lundaforskarna, dr Erik Swietlicki.

- Resultaten från ACE 2 kan medföra att vi för första gången verkligen förstår vad mänsklig påverkan betyder för klimatet och möjliggöra noggranna förutsägelser om framtida klimatförändringar.

För mer information kontakta gärna:


Telefon E-post
Civilingenjör Göran Frank(senast 970606) 046 - 222 77 41 Goran.Frank@nuclear.lu.se
Civilingenjör Olle Berg (senast 970606) 046 - 222 76 34 Olle.Berg@nuclear.lu.se
Docent Erik Swietlicki (senast 970704) 046 - 222 96 80 Erik.Swietlicki@pixe.lth.se
Docent Bengt Martinsson (senast 970613) 046 - 222 79 89 Bengt.Martinsson@pixe.lth.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-06-04