Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Martha Ullerstam tel 046-2227011, 21 november 1997

Vetenskapens Dag i Ängelholm 27 november.

Kreativitet temat för årets Vetenskapens Dag i Ängelholm

Under vetenskapens Vecka i Skåne 1997 får Ängelholm åter en egen Vetenskapens Dag. Torsdagen den 27 november inbjuder Lunds universitet i samarbete med Ängelholms kommun allmänhet, näringsliv och skolor att ta del av de populärvetenskapliga föreläsningar ett tjugutal Lundaforskare håller under dagen. Föreläsningarna spänner över ett vitt fält och torde tillfredställa de flesta smakriktningar.

- Tidigare försök med att förlägga Vetenskapens Dag till olika orter i Skåne föll väl ut. Det visade sig finnas ett stort intresse såväl från allmänhet som näringsliv ute i kommunerna att ta del av universitetets forskning, säger Lunds universitets rektor Boel Flodgren.

- Universitetets s k tredje uppgift, vid sidan om utbildning och forskning, är att informera allmänheten och att samverka med det övriga samhället.

Programmet för Vetenskapens Dag i Ängelholm har lagts upp i samarbete med kommunen och med kommunens egna förutsättningar och önskemål som utgångspunkt.

Dagen inleds på Röda Kvarn med musik av academimusiccorpset Bleckhornen och invigs kl 10.00 av Else Ekblom, kommunstyrelsens ordförande och professor Bengt E. Y. Svensson, prorektor vid Lunds universitet. Därefter ger elever från Musikhögskolan en konsert där de visar att det inte enbart är klassiskt man studerar på Musikhögskolan utan även pop och rock! Efter lunch kan man i biblioteket få kunskaper om framtidens arbetsmarknad, var de nya jobben kommer, hur IT påverkar/samverkar med samhällsutvecklingen och vilken teknik som kommer efter IT. På Nyhemsskolan ges tre föreläsningar om livskalitet i dagens och morgondagens samhälle och på Banskolan två före-läsningar om Livslångt lärande resp Utveckling genom personalsamverkan.
Klockan 16.00 finns det två block att välja mellan. Antingen kan man i
S.t Mikaelikyrkan höra om religion och arkitektur eller också ställa kosan till NST där tre föreläsningar ges om IT, kommunikation och massmedia varefter deltagarna inbjuds att följa produktionen av NSTŠ en modern dagstidning. Kring temat Den kreativa musiken ges föreläsningar på kvällen om Musikundervisning som kreativ process, Skapande för musik-musik för skapande samt Musik för avslappning. Samtliga föreläsare kommer från Musikhögskolan.

På Rönneskolan ges ett speciellt program för gymnasister där eleverna kan förkovra sig i så vitt skilda ting som De finansiella marknaderna, Språkets förändring över tiden och vad som finns I huvudet på en surfare.

Föreläsningarna är gratis. Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

Lunds universitet och Ängelholms kommun

Vetenskapens Vecka i Skåne 24-28 november.

Lunds universitet bjuder på ett hundratal aktiviteter under Vetenskapens Vecka i Skåne 24-28 november. Förutom i Ängelholm anordnas Vetenskapens dag i Landskrona 24 november, Hässleholm 25 november och Ystad 26 november. Det blir även en del aktiviteter i Lund.

Ängelholmsprogrammet kan beställas från Medborgarkontoret i Stadshuset,
tel 0431/877 00. Det kommer även att finnas utlagt på bibliotek, turistbyrån och andra allmänna platser.

Program för de olika aktiviteterna kan beställas från Informationsenheten vid Lunds universitet tel 046/222 70 10, fax 046-222 47 11.
Programmen finns även tillgängliga via internet i
http://www.lu.se/info/vetvecka/
Riksprogrammet: www.frn.se/popvet.html


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-11-21