Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Christer Hjort 046-222 70 08, 2 oktober 1997

Apple backar upp Lunds universitets
satsning på interaktiv distansutbildning

Interaktiv distansutbildning och förmånliga datorlån till studenterna är de viktigaste inslagen i det samarbetsavtal, som Lunds universitet träffat med Apple Computer AB. Universitetet vill med sin satsning på sk distribuerat lärande erbjuda ett komplement till traditionell universitetsutbildning, men också underlätta för handikappade och yrkesverksamma att ta del av utbildningsutbudet.

Avtalet, som löper på tre år, är en förlängning av ett mycket nära samarbete som inleddes redan 1984. Apple kommer under perioden att leverera utrustning för omkring 60 milj kr. Lunds universitet får i gengäld datorer och andra förmåner till ett värde av ca 2,5 milj kr. Utrustningen ska bilda basen i en bred satsning på distansutbildning men även stödja andra mera traditionella områden inom universitetet.

Genom avtalet med Apple kan Lunds universitet förstärka sin satsning på interaktiv distansutbildning, sk distribuerat lärande, förlagd till Lund och olika orter i Sydsverige. Här samarbetar universitetet med kommuner och lokala studiecentra. Nästa steg är att starta distanskurser i samarbete med företag och industrier, där personalen får tillgång till datorer.

Lunds universitet kommer i sin satsning på sk distribuerat lärande att försöka nå nya grupper, bl a handikappade som har svårt att ta sig till föreläsningslokalerna och yrkesverksamma som inte kan ta ledigt för studier. Det innebär att de får större möjligheter att studera på universitetsnivå.
Internationellt vill Lunds universitet i första hand satsa på utbildning av studenter i utvecklingsländer.
- Internetbaserad distansutbildning har den fördelen att studenterna kan delta oberoende av tid och rum dvs också globalt, framhåller Lennart Badersten, ansvarig för distansutbildningen vid Lunds universitet.
- Vi kommer redan i januari att på försök starta den första delkursen i en mastersutbildning med deltagare från Afrika, Indien och Latinamerika.

Samarbetsavtalet kommer också att öppna möjligheter för universitetets studenter att hyra en persondator från Apple till en månatlig kostnad. När studenten uppnår ett visst mål

efterskänks den återstående hyreskostnaden. Det är universitetet som svarar för uppgifter om studenten nått uppsatta mål.
En liknande lösning kommer att erbjudas anställda vid universitetet. Universitetet kommer också att få möjlighet att på förmånliga villkor byta in äldre utrustning.

- Sedan 1984, när den första Macintosh-modellen kom, har vi haft ett fast samarbete med Apple. Det har i hög grad bidragit till att Lunds universitet ligger i framkanten när det gäller IT-användning, säger universitetets rektor, professor Boel Flodgren.
- När universitetet nu gör en stor satsning på distansutbildning och livslångt lärande är det viktigt att kunna göra det i ett avancerat samarbete med Apple, som är ett företag med höga ambitioner för IT-utvecklingen inom undervisningen.

- Att Lunds universitet, landets största lärosäte, har valt att satsa på ett långsiktigt samarbete med Apple känns naturligtvis mycket stimulerande, säger Måns Thuresson, Apple Computer AB. Utbildningssektorn är vår näst största marknad och med avtalet har vi befäst vår position som marknadsledare i Norden när det gäller datorstödd utbildning. Praktiskt taget alla universitet och högskolor i Sverige har någon form av Apple-utrustning.

För ytterligare information kontakta:
Christer Hjort, informationschef, Lunds universitet, tel 046-222 7008, mobil 070-528 7008
Lennart Badersten, fort- och vidareutbildning, Lunds universitet, tel 046-222 1260, mobil 070-5210790
Måns Thuresson, affärsområdeschef, utbildningssektorn, Apple Computer AB, tel 08-703 30 00, mobil 070-523 3006.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-10-06