Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Maria Lindh 046-222 95 24, 3 november 1997

Biskopshuset - en ny mötesplats i hjärtat av Lund

I en historisk miljö i hjärtat av universitetsområdet får lundaforskarna
en mötesplats, där de kan ta emot sina in- och utländska gäster. Det gamla
Biskopshuset som en gång i tiden byggdes för Lunds universitet har återgått
till sin tidigare huvudman och öppnar nu sina dörrar för forskarkonferenser
och andra möten.

- I min vision blir gamla Biskopshuset en plats för möten som stärker
universitetets kärnverksamheter, utbildning och forskning, och erbjuder en
inspirerande miljö för universitetets omvärldskontakter i arbetet med den
tredje uppgiften, säger rektor Boel Flodgren.
Hon är mycket tacksam för de generösa donationer från Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse, som dels möjliggjorde köpet av huset, dels
restaureringen och inredningen av det.
Byggnaden på Helgonabacken ritades av Carl Georg Brunius, professor i
grekiska med rykte om sig att vara en god arkitekt och byggmästare. Huset,
som byggdes för de naturvetenskapliga ämnena zoologi, fysik och kemi,
stod färdigt 1842, men något underdimensionerat för den långhalsade
giraffen, andra djurskelett, mätinstrument och laboratorieinredning.
1849 bytte universitetet Biskopshuset mot Historiska museet som
Domkapitlet uppfört som biskopshus, men som visade sig vara för stort för
det ändamålet. Huset på Helgonabacken har sedan varit hem och
representationsbostad för tio biskopsfamiljer.

I maj 1994 köpte universitetet tillbaka huset från Kyrkan och nu är det
färdigrestaurerat och inrett för konferenser och möten.
Planlösningen är i stort sett intakt, förutom en hiss som nu går mellan de tre
våningarna.
Till den vackra inramningen bidrar Lunds universitets konstsamling som i
gamla Biskopshuset äntligen funnit en hemvist.
Hyresgäst i ett par rum är Kungliga Humanistiska Vetenskapsamfundet.
Största möjliga flexibilitet ska prägla mötesverksamheten. Här finns rum
som passar de flesta sällskap och ändamål - det största konferensrummet
rymmer upp till 70 personer.
Husprefekt är Karin Dahlgren, som också i fortsättningen ansvarar för
Pelarsalen i universitetets huvudbyggnad.
De flesta rum i det 1.000 kvadratmeter stora huset är renoverade. Alla rum
har anslutits till datornätet och i huset finns all tänkbar teknisk utrustning
för konferensändamål. Taket har lagts om och väggteglet fogats.
Arkitekt är Mats Lindström, Bredgatans Arkitekter i Malmö,
inredningsarkitekt BrittInger Larsson, White arkitekter i Göteborg.
Generalentreprenör är SIAB, numera NCC.
Restaureringen har kostat sju miljoner kronor och inredningen två miljoner.
Gamla Biskopshuset invigs tisdagen den 4 november i närvaro av
representanter för donatorerna, fakulteterna samt ansvariga för
restaureringen mfl gäster.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-11-03