Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Christer Hjort 046/222 70 08, Solveig Ståhl 046/222 70 16, 9 maj 1997

Kreativitet tema för årets Lundadag

Kreativitet och kreativitetsutbyte är tema för Lundadagen den 15 september, den fjärde i ordningen sedan 1993. Arrangemanget är idé- och tidsmässigt kopplat till Christoutställningen på Skissernas museum i Lund. Bakom Lundadagen står ett tiotal av regionens ledande företag tillsammans med Lunds universitet, Landstinget, Länsstyrelsen, Teknopol och Lunds kommun.

Lundadagen ska vara en mötesplats för verksamma inom forskning, företagande och offentlig verksamhet. Kreativitet är ett nyckelbegrepp inom forskning, företagande och kultur, något som är kännetecknande för många verksamheter i regionen.
Den kommande Christoutställningen i Lund inspirerade till idén att ställa kreativitet i centrum för en annorlunda uppläggning av Lundadagen. Med årets tema vill man vidga dialogen med kulturlivet och inbjuder också verksamma inom konst, litteratur, media mfl att delta.
En upptakt till Lundadagen sker redan i slutet av maj med ett seminarium under rubriken ”Från kreativt kaos till framgångsrik organisation”. Det följs av ytterligare ett seminarium i oktober.

Företag, organisationer och högskola behöver utvecklas genom kreativt nytänkande. Inom snävare ekonomiska ramar måste kvaliteten höjas och produktiviteten öka. Stora organisationer kan lätt stelna. Det finns därför stort intresse för att hitta nya strukturer och lösningar och ge utrymme för individen att utveckla sin och organisationens kreativitet och till det livslånga lärandet.

INSPIRATÖRER
Arbetsgruppen bakom Lundadagen har lagt upp programmet på ett annorlunda
och kreativt sätt. Deltagarna ska aktiveras och inte bara passivt lyssna på
en serie föreläsningar. Hela eftermiddagen ägnas åt rundabordssamtal i grupper kring olika teman. Exempel: Kan alla lära sig att bli kreativa? Hur skapar man en kreativ miljö? Samtalen leds av personer med erfarenhet av kreativa processer. Deltagarna väljer i förväg vilket tema som intresserar dem mest.

Som inspiratörer har arbetsgruppen engagerat några företrädare för olika samhällsektorer som ska berätta hur de ser på och använder kreativitet som verktyg.
Det är bl a Peter Gärdenfors, professor i kognitionsforskning, Lars Arrhed, konstnärlig ledare för Ensembleteatern, Gert Wingård, arkitekten bakom Ericssons nybygge i Lund och Mats Lindoff, teknisk chef för Ericsson Europa. En förhoppning är att konstnären Christo med hustrun Jenne-Claude också ska medverka som inspiratörer.

NYA UTMANINGAR
Lunds universitet är sammanhållande för planeringen av Lundadagen.
- Spännande, säger rektor Boel Flodgren om både temat och uppläggningen av programmet.
- Samhällsutvecklingen präglas av snabba förändringar. Tekniken och ekonomin ställer oss inför nya utmaningar och påverkar människor oavsett om de är engagerade i privat eller offentlig verksamhet eller i olika typer av organisationer.
- Därför är det viktigt att uppmärksamma och lära oss mer om kreativitet och kreativitetsutbyte. Vi måste bli duktigare på att identifiera och frigöra dolda resurser hos individer och grupper. Universitetets samverkan med omvärlden är i sig ett steg på den vägen och Lundadagen är ett bra exempel på hur man kan kombinera erfarenheter och kunskap från olika håll. Det är känt att möten mellan olika kulturer är en bra grogrund för kreativa processer.
Lundadagen äger rum i den nyrenoverade Stadshallen och för genomförandet svarar en programgrupp tillsammans med Ideonföretaget Lundaforum.

Arrangörer av lundadagen är Astra Draco, Axis Communications, Ericsson Mobile Communications, Gambro, Malmöhus läns landsting, Lunds universitet och LTH, Lunds kommun, Länsstyrelsen i Skåne, Pharmacia & Upjohn, Purac, Sydkraft, Teknopol, Tetra Laval, Åkerlund & Rausing mfl.

________

Ytterligare upplysningar om Christo-utställningen lämnas av
museichef Jan Torsten Ahlstrand, Skissernas museum i Lund,
tel 046-222 7286, fax 222 4981


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-05-09