Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
25 mars 1997, Göran Frankel, tel 046-222 94 58

Samhällsvetare kan utbilda sig till civilingenjör i datateknik

Ångrar du att du inte har läst naturvetenskap på gymnasiet? Det gör inget. Tack vare s k datatekniskt basår kan du ändå bli civilingenjör i datateknik. Det är en ny utbildningsväg som startar vid LTH, Lunds Tekniska högskola höstterminen 1997.
För antagningen krävs den grundläggande behörighet som gymnasiet ger samt Matematik C, Svenska B och Engelska B men inga förkunskaper i datateknik. Det innebär exempelvis att många som läst samhällsvetenskaplig linje skulle kunna söka till datatekniskt basår. Under två år läses sedan kurser motsvarande naturvetenskapprogrammet i matematik, fysik och kemi och även kurser motsvarande första årets kurser i datateknikprogrammet. Kurserna är i stor utsträckning integrerade med varandra och givetvis anpassade till studenternas förkunskaper. Efter de två åren blir studenterna automatiskt antagna till andra året av civilingenjörsutbildningen i datateknik. På LTH tror man att intresset för den nya utbildningsvägen blir stort; arbetsmarknaden för civilingenjörer i datateknik är ju f n mycket god.
Sista ansökningsdag är den 15 april.
Det finns redan vid LTH tekniskt basår för den som vill sadla om till en teknisk utbildning. Den är på ett år, efter vilken tid man är garanterad en plats i flera högskoleingenjörsutbildningar eller kan söka till civilingenjörsutbildningarna. Det tekniska basåret kan läsas i Malmö och f o m höstterminen -97 även i Helsingborg. Däremot är de datatekniska basåren förlagda till Lund.
___________________________________________________________

Ytterligare information om datatekniklinjen: universitetslektor Per Holm 046-222 80 38 eller universitetslektor Nina Reistad 046-222 34 74.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-04-01