Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
22 maj 1997, Göran Frankel, tel 046-222 94 58

Tusentals grundskoleelever på studiebesök på universitetet

Det kommer att myllra av barn och ungdom i grundskoleåldrarna på Lunds universitet måndagen den 26 och onsdagen den 28 maj. 800 elever kommer varje dag att få vara med om demonstrationer i astronomi, fysik, kemi och biologi.
Det betyder att publiken är av mycket växlande ålder.
- Det gör ingenting, säger doktoranden Wilma Martinez som tagit initiativet till dessa studiebesök. Att se är att förstå — och det är just konkreta och spännande demonstrationer vi eftersträvar.
Per Olof Zetterberg är fysiker och ska bl a hålla i en lasershow och göra en del experiment med gnisturladdningar, magneter mm.
— Om det är som förra året blir det hemskt roligt. Vilken atmosfär och vilken entusiasm! Vi fick stormande applåder... artistlivet känns ovant för en fysiker, konstaterade han.
Syftet är att på ett tidigt stadium intressera ungdomarna för naturvetenskap. Förra året var ett par tusen grundskoleelever på besök på universitetet. Ytterligare en omgång tas emot i september. Då har totalt över 5.000 grundskoleelever fått en inblick i vad naturvetenskap är för något. En majoritet av dem kommer från Malmö kommun.
_________________________________________________________________
Evenemanget invigs kl 8.45 båda dagarna av matematisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus Arne Ardeberg. Invigningen sker vid ”amfiteatern” utanför kårhuset. Professor Ardeberg kommer vid tillfället att bära svart talar, den mantel som förekommer i mer högtidliga akademiska sammanhang. Demonstrationerna pågår kl 9 - 13.30 med lunch kl 11.30 - 12.30 i Kårhuset och Fysiska Institutionen på Sölvegatan. Ytterligare information av Wilma Martinez tel 046-222 48 95.

Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-05-22