Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
3 april 1997, Göran Frankel, tel 046-222 94 58

EU:s miljöexperter diskuterar informationsfrågor i Lund

Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet gästas f n av ett tjugotal internationella experter. De deltar i ett möte organiserat av EU:s miljövårdsbyrå och Internationella Miljöinstitutet. Förutom EU:s miljövårdsbyrå är även FN och det internationella näringslivet representerat. Bland deltagarna märks H.K.H. prins Laurent av Belgien som är ordförande för Royal Institute for Sustainable Management of Natural Resources and Promotion of Cleaner Production.
- Mötet handlar om hur små och medelstora företag ska kunna tillgodogöra sig miljöforsk-ningens resultat och ny miljöteknik. Man fokuserar gärna debatten om informationsspridningen på stora företag. Men det är de små och medelstora företagen som är det största problemet... De har sällan kompetensen att förstå tjocka rapporter och utredningar gjorda av experter, säger Internationella Miljöinstitutets chef professor Karl Lidgren.

Ytterligare information kan ges av professor Karl Lidgren, tel 046-222 02 22.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-04-03