Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046-222 70 16, 10 oktober 1997

Centrum för Europaforskning

Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet som invigs i dag, fredagen den 10 oktober, är en organisation för samverkan mellan institutioner och forskare inom framför allt de samhällsvetenskapliga, humanistiska och juridiska disciplinerna

Centrum för Europaforskning ska inte husera i egna nya lokaler utan de medverkande forskarna har sina arbetsplatser på sina "hemma"-institutioner. Idén med Centrum för Europaforskning är att det ska vara ett flervetenskapligt nätverk där forskare från olika discipliner bidrar med sina specialkunskaper kring ett ämne. Nätverket sträcker sig inte bara över ämnesgränser utan också över fakultetsgränser. Både humanioraforskare, jurister och statsvetare ska ingå. Verksamheten ska bestämmas i ett kollegium med representanter för de tre fakulteterna.

Magnus Jerneck, docent i statsvetenskap, är föreståndare för det nya centrumet. Han forskar bl a om beslutsvägar inom EU och har t ex studerat den viktiga verksamhet som går under namnet "lobbing" i korridorerna i Bryssel. Men det nybildade centrumet har hela Europa, inte bara EU, som sitt intresseområde. Magnus Jerneck påpekar att det finns till exempel en vital östeuropaforskning i Lund. På historiska institutionen har grupper under ledning av professor emeritus Sven Tägil i många år forskat om etniska och regionala i Östeuropa. På slaviska institutionen finns värdefull kunskap om kulturhistoriska förhållanden i öst.
- Vi vill stimulera till övergripande forskningsprojekt, säger Magnus Jerneck. Exempel på ett sådant projekt är Regionernas Europa som drivs av Sven Tägil, Christer Jönsson och Gunnar Törnqvist med stöd av medel ur Erik Philip Sörensens stiftelse.
- Tanken är att vi ska integrera forskare från olika ämnen inom de tre fakulteterna. Vi ska arrangera seminarier där folk kan mötas och vi hoppas också kunna stimulera unga forskare att ägna sig åt Europafrågor.

Europaforskningens Dag
Ett arrangemang är redan spikat. Den 10:e november blir det Europaforskningens Dag kring temat EU:s framtid. Tanken är att "dagen" ska bli årligen återkommande.
Vid invigningen medverkar också representanter för de tre fakulteterna och berättar om pågående Europaforskning.

Dir. Lennart Nilsson, ledamot av universitetsstyrelsen, har utsetts som ordförande i styrelsen för Centrum för Europaforskning.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-10-13