Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046-222 70 16, 20 oktober 1997

Biokemist får Lunds Fernströmpris
Forskar om kroppens försvar mot parasiter

Magnus Abrahamson, biokemist och docent i klinisk kemi i Lund får årets lokala Fernströmpris på 100.000 kronor. Han forskar om cystatiner - det är en hel familj små proteiner som hindrar olika enzymer i kroppen från att ställa till skada. De deltar också i kroppens försvarssystem mot parasiter. Magnus Abrahamsons forskning kan resultera i ett läkemedel mot en farlig parasit som främst förekommer i Sydamerika.

Cystatin C var det första kända proteinet i familjen. Det upptäcktes av ett forskarlag vid institutionen för klinisk kemi i Malmö som fann att en ärftlig defekt i aminosyrasekvensen av cystatin C kunde leda till en viss form av hjärnblödning. Flera släkter på Island var drabbade.

I sin doktorsavhandling studerade Magnus Abrahamson cystatin C. Det var för nio år sedan och sedan har han fortsatt sin forskning om cystatiner i Lund. Han har upptäckt och beskrivit flera släktingar till cystatin C. Nu vet man att det är en hel familj av proteiner med likartad grundstruktur och som alla har till uppgift att hämma olika enzymer. Några av dem finns i alla celler i kroppen och vakar där över enzymerna, cystatinproteinaser, så att de inte läcker ut ur cellen. Enzymernas normala funktion är att bryta ner förbrukade proteiner i cellen. Om det inte fanns hämmare skulle enzymerna kunna ge sig på alla proteiner som kom i deras väg och det skulle leda till svår förstörelse i kroppen.

- Andra cystatiner finns bara i vissa celler. Det finns t ex gott om cystatiner i kroppsvätskor som saliv, tårvätska, mjölk och sperma. De finns också i vår hud. Allt detta är tecken på att de deltar i kroppens icke-immuna försvarssystem, berättar Magnus Abrahamson.

En medlem i cystatinfamiljen är så specialiserad att den huvudsakligen förekommer i fostrets hud under graviditeten. Forskarna gissar att den hjälper till att skydda fostret mot faror utifrån men den exakta uppgiften vet man inte ännu.

Cystatinerna som finns i huden tycks ha en viktig roll i försvaret mot parasiter som överförs av insekter. Parasiterna frisätter nämligen enzymer som hämmas av cystatinerna. Magnus Abrahamsson studerar just relationen mellan ett cystatin och en parasit som heter Trypanosoma cruzi. Den sprids av en liten skinnbagge och är ett stort problem i flera sydamerikanska länder, framförallt i Brasilien. Om parasiten tar sig in i kroppens cellerna förökar den sig snabbt och ger upphov till Chagas sjukdom. Den kallas också sydamerikansk sömnsjuka eftersom symtomen liknar dem vid sömnsjuka. Sjukdomen leder till allvarliga hjärtproblem.

- Malaria är också intressant. Parasiten som orsakar malaria har också ett enzym som hämmas av cystatiner. Vi tror att en viktig funktion, kanske den primära, hos cystatinerna i huden och andra yttre försvarsbarriärer är att ge kroppen ett grundskydd mot sjukdomar som överförs av parasiter. Ett resultat av vår forskning är en mätmetod som visar hur effektivt cystatinerna binder till enzymer från parasiten Trypanosoma cruzi. Man kan konstatera om patienten är smittad och om hon eller han också kommer att bli sjuk, berättar Magnus Abrahamson.

Magnus Abrahamson hoppas att hans forskning ska leda till utveckling av läkemedel mot parasitangrepp. För att detta ska bli möjligt måste man bla ta reda på den exakta mekanismen för hämningen. Metoden kan beskrivas som protein-manipulering.

- Vi byter eller flyttar om några av aminosyrorna och sätter in den förändrade genen i bakterier som sedan framställer olika varianter av det cystatin vi arbetar med. Vår teknik gör det möjligt att framställa stora mängder av proteinet. Genom kontakter med några andra forskargrupper får vi tillgång till enzym från Trypanosomaparasiten och kan alltså testa hur bindningen påverkas av de förändringar vi gjort i proteinets struktur.

Cystatinforskningen har vuxit till en uppmärksammad profil på avdelningen för klinisk kemi i Lund. Det är också ett hett forskningsområde internationellt. Magnus Abrahamson och hans grupp har hittat och beskrivit flera av släktingarna i cystatinfamiljen.

Magnus Abrahamson mottar Fernströmpriset på Forskningens Dag i Lund den 5 november.

Magnus Abrahamson
Magnus Abrahamson
______________________________________________________________________________________

Magnus Abrahamson träffas på tel 046/17 34 45


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-10-21