Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
3 april 1997, Petra Francke, tel 046-222 03 16

Tre studenter avstängda för fusk

Vid sitt senaste sammanträde beslutade ledamöterna i Disciplinnämnden vid Lunds universitet att stänga av två studenter i två månader vardera pga fusk. Ytterligare en student stängdes av i två veckor.
En av de förstnämnda studenterna ertappades med otillåtna anteckningar i sin lagbok vid en tentamen.
Den andra ändrade två svar på en skrivning i efterhand. Skrivningen var av multiple choice-typ och studenten hade fyllt i svaren med blyerts. När studenten fick tillbaka skrivningen fattades en poäng för att få godkänt. Nämnden finner det styrkt att studenten då ändrade svaren på två frågor, varpå han påpekade för sin lärare att provet var felrättat. När läraren jämförde skrivningen med en kopia som tagits innan den lämnades ut till studenten, visade det sig dock att svaren hade blivit ändrade. Studenten behöll emellertid originalskrivningen till dagen därpå. När den lämnades in igen saknades de ändrade svaren som studenten hade visat upp för läraren dagen före. Skrivningen var nu identisk med kopian igen, vilket inte hindrar att nämnden ser allvarligt på händelsen.
Den student som stängts av i två veckor ertappades med otillåtna anteckningar i sin lagbok vid ett prov.
Avstängning innebär att studenterna inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid universitetet.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-04-03