Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, Karin Dahlgren 046/222 70 06 (prom.exp), 7 februari 1997

Justitieråd och civilrättsprofessor blir hedersdoktorer i juridik i Lund

Justitierådet Göran Regner, Stockholm, och professor Aulis Aarnio, Helsingfors, har utsetts till hedersdoktorer vid Lunds universitets juridiska fakultet.

Göran Regner är statsrättsjurist och under mer än 20 års tid har han gjort stora insatser för utvecklingen av den svenska stats- och förvaltningsrätten, ämnen som länge har haft en särskilt stark ställning i Lund. Han har gjort det både som tjänsteman i justitiedepartementet och han har medverkat i utredningsväsendet. Han är t ex ordförande för Kommittén om nya medier och grundlagar som påbörjade sitt arbete 1995.

Göran Regner är med som författare till åtskilliga arbeten, t ex en bok om yttrandefrihetsgrundlagen och han har publicerat viktiga uppsatser i juridiska tidskrifter. Han är medförfattare till bibliografin "Svensk juridisk litteratur" och har också gjort andra viktiga bibliografiska insatser för juridisk litteratur.

Aulis Aarnio är professor i civilrätt vid Helsingfors universitet och direktör för det samhällsvetenskapliga forskningsinstitutet vid Tammerfors universitet. Hans forskning och författarskap inom civilrätt och rättsteori är omfattande - 22 böcker och drygt 300 artiklar, varav flera är översatta till en rad andra språk. Han har varit vicepresident och president för International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy. Aarnio har haft ett stort och avgörande inflytande på rättsteori och allmän rättslära i Norden, inte minst i Lund där han har varit en flitig gästföreläsare vid juridiska fakulteten. Han är också en känd debattör och medverkar flitigt i dagspressen. Dessutom har han varit aktiv i flera civilrättsliga utredningar och han deltog i det finska justitieministeriets förhandlings- delegation med Sovjetunionen 1979-87.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-02-07