Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, Karin Dahlgren 046/222 70 06 (prom.exp), 22 januari 1997

Tre ny hedersdoktorer i medicin

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har utsett tre nya hedersdoktorer och valet av dem visar också att fakulteten har internationella kontakter i olika världsdelar.
De tre är professsorerna Leo Sachs från Israel, Peter Brooks från Australien och Tom DeMeester från USA.

Leo Sachs är genetiker och verksam vid Weizmann Institutet of Science, Rehovot, Israel. Han har gjort en pionjärinsats för utvecklingen inom experimentell och klinisk blodforskning och hans arbete ledde till upptäckten av de tillväxtfaktorer som styr blodbildningen. I sin forskning om leukemiceller har han visat att det i vissa fall går att stimulera dem till att mogna och bryta deras förmåga att växa. Hans person och hans arbete är en viktig inspirationskälla för forskningen inom hematologi i Lund där man driver ett likartat forskningsprojekt. Leo Sachs är väl förtrogen med Lund där han f ö tillbringade en period redan på 50-talet som forskare hos lundagenetikerna Müntzing och Levan.

Peter Brooks, Sydney, är reumatolog och en av världens ledande forskare inom sitt ämne. Han blev 1983 innehavare av Australiens första professur i reumatologi. Hans forskning berör särskilt läkemedelsbehandling av reumatoid artrit. Han betonade tidigt vikten av att behandla sjukdomen tidigt och aggressivt. Hans kontakter med fakulteten i Lund inleddes redan på 70-talet då han var verksam i Glasgow. Han har tät kontakt med den reumatologiska forskningen i Lund, har besökt institutionen vid många tillfällen och har tagit emot och handlett reumatologer från Lund på sin institution i Sydney.

Tom DeMeester är chef för den kirurgiska verksamheten vid University of Southern California School of Medicine, Los Angeles. Han har specialiserat sig på kirurgi i matstrupen och är internationell auktoritet inom det området. Medicinska fakulteten i Lund har haft fruktgivande kontakter med Tom DeMeester i många år. Sedan början av 1980-talet har flera svenska kirurger forskat och fått klinisk utbildning hos honom. Där har de både fått utbildning i vetenskapsmetodologi och kunnat vidga sina internationella kontaktytor.

Doktorspromotionen vid Lunds universitet äger rum fredagen den 30 maj.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-01-22