Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, Karin Dahlgren 046/222 70 06 (prom.exp), 22 januari 1997

Lennart Nilsson ny hedersdoktor i Lund

Lennart Nilsson, VD för Cardo AB, och Jay Barnes, professor i företagsstrategi vid Ohio State University, har av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet utsetts till ekonomie hedersdoktorer.

Lennart Nilsson har gjort betydande insatser för såväl svenskt näringsliv som för Lunds universitet och Ekonomihögskolan som hör till den samhällsvetenskapliga fakulteten. Han är VD för Cardo AB och har de senaste åren framgångsrikt genomfört Cardo AB:s återinträde som självständig företagsgrupp. Lennart Nilsson har många styrelseuppdrag. Som styrelseordförande har han under långa perioder medverkat till en framgångsrik utveckling av Gambro AB och Skåne Gripen AB. Han är också ordförande i Sveriges Verkstadsindustrier och styrelseledamot i bl a Trelleborg AB och Crafoordska stiftelsen.

Sedan några år tillbaka är Lennart Nilsson ledamot i Lunds universitets styrelse och i universitetets Näringslivsråd. Han har gjort viktiga insatser för Ekonomihögskolan, bl a i styrelsen för Institutet för Ekonomisk Forskning där han aktivt har arbetat för att skapa en stabil bas för institutets forskning.

Jay Barnes har varit en av de ledande forskarna bakom utvecklingen av den sk resursbaserade strategiteorin. Den försöker förklara företagens framgång utifrån skillnader i deras resurs- och kompetensbaser. Jay Barnes teorier har haft stor betydelse för strategiforskningen i Lund och varit utgångspunkt för många avhandlingsarabeten i fföretagsekonomi. Han har också varit engagerad som föeläsare här, bl a på ett Crafoord-symposium om företagsamhet.

Doktorspromotionen vid Lunds universitet äger rum fredagen den 30 maj.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-01-22