Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
29 januari 1997, Göran Frankel, tel 046-222 94 58

Hedersdoktorer vid LTH

Tre nya hedersdoktorer har utsetts vid LTH, Lunds tekniska högskola Nguyen Manh Kiem är vietnamesisk viceminister. John L Campbell är brittisk fysiker. Peter N T Wells är medicinteknisk forskare vid ett kanadensiskt universitet. De tre promoveras till doctor honoris causa vid doktorspromotionen den 30 maj.

Nguyen Manh Kiem är f n viceminister vid byggnadsministeriet i Hanoi, Vietnam. Han har ansvaret för forsknings- och utvecklingsfrågor, teknisk utveckling och internationellt samarbete. Dr Kiem är civivilingenjör med inriktning mot geoteknik och disputerad.
Ett mångårigt samarbete med arkitektskolan vid LTH inleddes 1976, när dr Kiem var forskningschef vid Institute för Building Science and Technology. Han var ansvarig för mottagandet av en grupp arkitektstuderande från LTH som förlade ett årslångt utbildningsprojekt till Vietnam. Hans stöd var också avgörande, när professor Lars Reuterswärd och dr Hans Rosenlund från LTH:s arkitektskola som arkitekter var ansvariga för design och byggande av Vinh Phu Housing Area, ett brukssamhälle för 10.000 invånare.
Det ägde rum på 80-talet. Sedan dess har ett livligt forskningssamarbete utvecklats mellan flera institutioner vid LTH och HAU, Hanois Arkitekturuniversitet. Eftersom det senare är direkt underställt byggnadsministeriet har dr Kiem även spelat en mycket aktiv roll i detta sammanhang.
Forskningen har bl a gällt utveckling och introduktion av energisnåla spisar, kök, inomhusmiljö och hälsa samt byggnadsfysik. Erfarenheterna i Vietnam har blivit en hörnsten i arbetet att bygga upp ämnet "arkitektur, särskilt utlandsbyggande"vid LTH. Inom ämnesområdet erbjuds i dag en internationell påbyggnadskurs och även intemationell forskning i Latinamerika och Nordafrika.

John L Campbell började sin forskarkarriär vid universitet i Glasgow och disputerade där. 1977 blev han professor i fysik vid Guelphuniversitetet i Ontario, Canada. Professor Campbell genomförde grundläggande studier i jonisation av inre skal i atomer och kom därför tidigt att inleda forskning inom området PIXE-analys. PIXE-metoden utvecklades i Lund i slutet av 60-talet av förre professorn i kärnfysik, tillika rektor vid LTH och rektor vid Lunds universitet, Sven A E Johansson. Tekniken har spritts till ett hundratal laboratorier över hela världen. Professor Campbell har sedan början av 70-talet varit en ledande företrädare för PIXE-metoden såväl teoretiskt som experimentellt. Samarbetet mellan Lund och Guelph har också blivit livligt.
Tillsammans med Sven A E Johansson skrev John L Campbell en klassisk bok om detta område. Enligt bokförlaget Wiley är upplagan ovanligt stor med tanke på det smala ämnesområdet. Denna bok anses ha betytt mycket för att sätta LTH på den internationella kartan och ha bidragit till att så många sökt sig dit som gästforskare. Efter ett initiativ från Wiley började professor Johansson skriva en ny bok. Projektet fick avbrytas sedan denne insjuknat och avlidit. Då ingrep John Campbell. Han kom till Lund och offrade både tid och pengar för att boken skulle kunna slutföras. Som framstående vetenskapsman har han gjort stora insatser på ett fält som världen över förknippas med LTH.

Peter N T Wells, Bristol, är professor i medicinsk fysik och medicinsk teknik. Wells är en av världens ledande forskare inom det tvärvetenskapliga området medicinsk teknik. Han är framför allt känd för sina pionjärarbeten inom medicinsk ultraljudsteknik.
Sedan 1995 är professor Wells president för Institution of Physics and Engineering in Medicine. Han har publicerat 15 böcker varav några har blivit klassiker inom sitt fält. Han är författare till 240 vetenskapliga artiklar, huvudsakligen om medicinsk användning av ultraljud, och är sedan 1992 chefredaktör för Ultrasound in Medicine and Biology. Genom åren har professor Wells belönats med otaliga utmärkelser.
Wells´ första utlandsresa som ung forskare gick till Lund för att besöka professor Hellmuth Hertz vid institutionen för elektrisk mätteknik. Denne hade då tillsammans med professor Inge Edler utvecklat den första kliniska användningen av ultraljudsdiagnostik, "ekokardiografi". Detta besök var upptakten till ett mångårigt samarbete mellan Lund och Bristol. Bl a har gemensamma konferenser arrangerats i såväl England som Sverige. Den senaste, First International Conference on Ultrasound in Vascular Disease arrangerades i september i Malmö. Inte minst Wells´ stora kunnande och internationella kontaktnät har varit en ovärderlig tillgång för institutionen för elektrisk mätteknik vid LTH.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-01-31