Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, Karin Dahlgren 046/222 70 06 (prom.exp), 20 januari 1997

Bo Strömstedt blir hedersdoktor i Lund

Bo Strömstedt blir hedersdoktor vid Lunds universitets humanistiska fakultet. I sin karriär har hunnit med att vara kulturredaktör, chefredaktör för Expressen och professor i journalistik. Kulturhistorikern Peter Burke och filosofen D. H. Mellor, båda från Cambridge, har också utsetts till fakultetens hedersdoktorer 1997.

Motiveringen att göra Bo Strömstedt till hedersdoktor är både hans långa och framstående yrkesgärning och hans anknytning till Lund. Han kom till Lund och universitetet 1948 för att studera bl a litteraturhistoria. I sina memoarer berättar han om sin lundatid och umgänget med människor som influerat honom, t ex medlemmar i Litterära studentklubben och litteraturprofessorn Olle Holmberg. Bo Strömstedt var en i kretsen av poeterna som formade Lundaskolan där Majken Johansson, Anna Rydstedt, Ingemar Leckius och Göran Printz-Påhlson blev de mest kända namnen.

Bo Strömstedt värvades i mitten på 50-talet till tidningen Expressens kultursida - han började medarbeta som litteraturkritiker redan under lundatiden. Han har spelat en vital roll inom den svenska tidningsvärlden, både som tidningsmakare och som engagerad debattör i pressetiska frågor. 1991 avgick han som chefredaktör för Expressen och verkade 1992-93 som gästprofessor i journalistik vid Göteborgs universitet. Därefter har han återvänt till sina ursprungsämnen - litteratur och kultur - och bland annat skapat kulturprogrammet "Röda Rummet" i TV.

Professor Peter Burke, Cambridge University, räknas som en av de ledande kulturhistorikerna i världen. Han är framför allt inriktad på medeltid och tidigmodern tid och sin forskning belyser han kulturmöten på olika sätt - särskilt mellan elit och folk - i Europa. Flera av hans böcker har översatts och publicerats på andra språk, däribland svenska. Bland de teman som Peter Burke har behandlat i banbrytande verk märks renässansen i Italien, folkkulturen i det tidigmoderna Europa och dess relation till eliternas kultur, talets och tystnadens kulturella innebörder och villkor. Hans arbeten hör till de mest åberopade i forskningen om perioden 1400-1800. Peter Burke har sedan länge haft flitiga kontakter med historiska instutionen i Lund och han har varit inspirationskälla för lundensisk kulturforskning i flera discipliner.

Den tredje hedersdoktorn, professor D. H. Mellor, är också från Cambridge University. Han är en internationellt välkänd och tongivande brittisk filosof. D.H. Mellor har ända sedan 1970-talet på olika sätt påverkat och stimulerat forskningen i Lund. Hans och lundafilosofernas gemensamma intresse för cambridgefilosofen F.P. Ramsey har lett till ett givande och långtgående forskningssamarbete. Den av D.H. Mellors böcker som väckt störst uppmärksamhet är Real Time som är en genomträngande och originell analys av tidsbegreppet.

Doktorspromotionen 1997 vid Lunds universitet äger rum fredagen den 30 maj.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-01-20