Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
6 juni 1997, Maria Lindh, tel 046-222 95 24

Fyra fall av tentamensfusk: Plagierade uppsats på Internet

Disciplinnämnden hade fyra fall av tentamensfusk att ta ställning till vid sitt majsammanträde. Två av fallen gällde studenter vid engelska institutionen som bägge delvis plagierat en uppsats från Internet och lämnat in den som sin egen hemuppgift vid en tentamen i engelska på 21-40 poäng.
Studenterna stängdes av från undervisning, prov och annan verksamhet under två månader.
De andra två fallen gällde studenter som gömt fusklappar i lexikon respektive formelsamling vid skriftliga tentamina i Business Policy vid företagsekonomiska institutionen och i Riskhantering vid institutionen för brandteknik.
Studenterna stängdes av under tre månader från undervisning, prov och annan verksamhet vid universitetet.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-06-06