Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Christer Hjort 046/222 70 08, 5 juni 1997

Konstnärsparet Christo inleder årets Lundadag om kreativitet

Konstnärsparet Christo och Jeanne-Claude kommer från New York och inleder årets Lundadag måndagen den 15 september. Tema för Lundadagen, som anordnas för fjärde gången, är i år kreativitet och kreativitetsutbyte under rubriken "Från kreativt kaos till framgång". Dagen före Lundadagen öppnas en utställning med originalverk av Christo på Skissernas museum i Lund.

Det finns behov av kreativt nytänkande såväl i företag och andra organisationer som i högskolevärlden. Intresset är också stort för att hitta lösningar och strukturer som stimulerar individer till kreativitet och till det livslånga lärandet.

Idégivare till kreativitetsdagen är direktör Torsten Lilja, Djursholm, primus motor i Lilja Art Foundation, som ställer paret Christos skisser till förfogande för utställningen i Lund.

Lundadagen är en mötesplats och ett diskussionsforum, som vänder sig till verksamma inom företag, universitet, kulturliv, myndigheter och organisationer, men också till alla andra intresserade.

Kreativt program

Bakom Lundadagen står de större företagen i lundaregionen, Lunds kommun mfl med Lunds universitet som samordnare.
Arrangörerna har lagt upp ett annorlunda och kreativt program . Det blir inga långa föreläsningar och paneldebatter. Tanken är att deltagarna ska vara aktiva och påverka Lundadagens innehåll och resultat.
På förmiddagen, efter paret Christos presentation av "Past and Present Projects", kommer några inspiratörer att berätta om hur de ser på och använder kreativitet som verktyg.
Det är bl a Peter Gärdenfors, professor i kognitionsforskning, Lars Arrhed, konstnärlig ledare för Ensembleteatern, Gert Wingårdh, arkitekten bakom Ericssons nybygge i Lund, Mats Lindoff, teknisk chef för Ericsson Europa och Niels Christian Nielsen, direktör för Dansk Teknologisk Institut.

Eftermiddagen ägnas åt rundabordssamtal där ett 20-tal personer är engagerade som diskussionsledare, från Lunds universitet bl a hjärnforskaren Barbro Johansson, kreativitetsforskaren Gudmund Smith och LTH-rektorn Thomas Johannesson. Flera danskar medverkar bl a Uffe Elbaek, rektor för KaosPiloterne i Århus.

Deltagarna väljer i förväg vilket tema som intresserar dem mest, bl a Kan alla lära sig att bli kreativa? Hur skapar man utrymme för kreativa individer i en organisation?

Som introduktör medverkar professor Håkan Westling och eftermiddagen avslutas av en annan fd LU-rektor; professor Philip Sandblom föreläser om Konst och kreativitet.

Vi måste lära oss mer!

Spännande, säger Lunds universitets rektor Boel Flodgren om temat för Lundadagen och uppläggningen av programmet. Samhällsutvecklingen präglas av snabba förändringar. Tekniken och ekonomin ställer oss inför nya utmaningar och påverkar oss alla, oavsett om vi arbetar i privat eller offentlig verksamhet.
Därför är det viktigt att uppmärksamma och lära oss mer om kreativitet och kreativa processer. Vi måste bli duktigare på att identifiera och frigöra dolda resurser hos individer och grupper.
- Lundadagen är ett bra exempel på hur man kan kombinera erfarenheter och kunskap från olika håll. Det är känt att möten mellan olika kulturer är en bra grogrund för att starta kreativa processer.

Många medarrangörer

Universitetets initiativ till en Lundadag med kreativitet som tema har fått ett mycket stort gensvar inom regionens näringsliv. Arrangörer av Lundadagen är Lunds universitet med Lunds Tekniska högskola i samarbete med Astra Draco, Axis Communications, Cardo, Ericsson Mobile Communications, Gambro, Lunds kommun, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmöhus läns landsting, Perstorp, Pharmacia & Upjohn, Purac, Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanken Finn, Sydkraft, Teknopol, Tetra Pak och Åkerlund & Rausing.

Tack vare den stora uppbackningen från medarrangerande företag och myndigheter i lundaregionen kan deltagaravgiften hållas låg. Härigenom hoppas arrangörerna att också konstnärer, författare, mediafolk mfl ska hitta vägen till den nyrenoverade Stadshallen i Lund den 15 september.

----------------------------------------------
Yttterligare information:
Informationschef Christer Hjort, Lunds universitet, tel 046-222 7008, fax 222 4711
Museichef Jan Torsten Ahlstrand, tel 046-222 7286, fax 222 4981
Elisabeth Johnsson, Lunda forum, tel 046-18 25 10, fax 14 28 05

Den tryckta inbjudan med program för Lundadagen kommer sändas ut omkring den 10 juni. Programmet kan beställas från Lundaforum, tel 046/182510, fax 142805, e-mail: Lundadagen-97@lundaforum.se
Anmälan kan också göras direkt via http://lundadagen-97.lundaforum.se/, där också det fullständiga programmet finns. Den som bara vill följa förmiddagsprogrammet med paret Christo kan göra det mot en reducerad deltagaravgift.

En särskild pressinbjudan kommer att sändas till redaktionerna efter sommarsemestrarna.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-06-06