Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke Tel 046-222 03 16, 9 oktober 1997

Lunds universitet gör det enklare att starta utbildningar över nätet

Nu ska det bli lättare för Lunds universitets lärare att starta interaktiva distansutbildningar via Internet.
Med hjälp av LUVIT, ett specialanpassat tekniskt system för distansutbildning, ska det i princip räcka med att lärarna kan skapa dokument i vanliga ordbehandlings-, kalkyl- eller presentationsprogram.
Systemet bygger på den senaste www-tekniken och kan användas på ett flexibelt sätt för olika typer av kurser.

Lunds universitet har som målsättning att inom några år bli ett av de ledande universiteten i Europa när det gäller interaktiv distansutbildning som distribueras via Internet. Redan ges flera halvfartskurser över nätet, och hösten 1998 startar enligt planerna den första nätbaserade helfartskursen, medeltidsarkeologi 1-20 poäng.
Fram tills nu har dock starten av varje ny Internetbaserad distanskurs föregåtts av mycket tekniskt utvecklingsarbete. Institutionerna har i och för sig delat med sig av sina erfarenheter till varandra, men inga generella tekniska lösningar eller "mallar" har funnits att tillgå.
För att samma arbete inte ska behövas göras om varje gång en ny kurs startar ansåg fortbildningsledare Lennart Badersten och hans kolleger i fort- och vidareutbildningsgruppen att det vore bra om man kunde skapa ett gemensamt tekniskt system. Detta skulle lärarna lätt kunna använda och anpassa till sina egna kurser, utan att behöva lära sig programmera eller någon speciell teknik.

Både Mac och PC
Efter att ha sett sig om på marknaden efter ett passande system och inte funnit något, tog universitetet tillsammans med RESCO AB fram ett eget system. Systemet finns nu i en första version och är plattformsoberoende, d v s kan användas i både Mac- och PC-miljö. Det bygger på den absolut senaste Internet-tekniken och kan vidareutvecklas kontinuerligt. Systemet börjar användas nu i oktober.
Det nya systemet kallas LUVIT (uttalas med fördel på engelska med kort u). Det står för Lund University Virtual Interactive Tool. Med hjälp av LUVIT kan läraren enkelt bygga upp sin kurs i det "virtuella klassrummet", och elektroniskt publicera sina egna texter, interaktiva program och presentationer. Systemet integrerar på ett dynamiskt sätt lärarens kursmaterial med moderna former av inlärning: problembaserad sådan och gruppdiskussioner i nätburna diskussionsforum. Studenterna kan också lätt skicka in sina dokument, samarbeta kring ett gemensamt tema, chatta och konferera via text och bild. Såväl lärare som studenter finns ständigt tillgängliga för diskussioner via e-post eller i nyhetsgrupper.

Elektroniskt schema
Kursmaterial i form av texter, interaktiv multimedia, grafik, videosnuttar och ljudklipp finns också ständigt tillgängligt på nätet. I ett elektroniskt schema kan läraren lägga in tider för gruppdiskussioner, videokonferenser, chat etc. Både lärare och studenter kan skicka meddelanden individuellt eller gruppvis. Redan vid inloggning på kursen uppmärksammas man på nya meddelanden, påminnelser och vem som är uppkopplad. Den sistnämnda funktionen, kallad "who´s online", är mycket viktig för interaktiviteten mellan kursdeltagarna. Funktionen inbjuder till chat i det allmänna caféet, eller chat om ett speciellt kursmoment. Ett påminnelse- och uppföljningssystem är inbyggt i LUVIT för att underlätta att följa studenternas framsteg.
Eftersom det blir tekniskt lättare för lärarna att göra nätbaserade kurser kan de nu ägna mer tid distansdidaktik och -pedagogik, där tydliga kunskaps- och färdighetsmål sätts upp. Till skillnad från vanlig klassrumsundervisning bygger modern IT-pedagogik på datorn som den huvudsakliga källan för information, oavsett om informationen finns på Internet, lokala nät (t ex biblioteket), cd-rom eller på den egna hårddisken.

Provkurs
Först ut att prova LUVIT blir det nya nationella förbränningscentrumet CECOST, som är placerat vid Lunds universitet. Den 21 oktober startar där en doktorandkurs med 46 deltagare från Härnösand i norr till Lund i söder. CECOST ska ge sammanlagt sju 5-poängskurser som Internetbaserade distanskurser. Chalmers och KTH ingår också i CECOST, och systemet gör det även möjligt för lärarna att befinna sig på olika orter. Den kurs som ska starta nu har t ex en lärare i Göteborg och en i Lund. Under hösten kommer även avdelningen för radiofysik att starta en kurs med hjälp av LUVIT.
- På lång sikt innebär denna förenkling av universitetslärarnas arbete att tekniken och tiden inte längre hindrar universitetet från att möta samhällets behov av fort- och vidareutbildning. Nu kan vi bygga upp mindre kurser som moduler, som kan läsas oberoende av tid och rum. Tillgängligheten och flexibiliteten ökar, och redan yrkesverksamma kan "läsa på universitetet" på lediga stunder. På så vis kan universitetet också medverka i företagens vidareutbildning, säger fortbildningsledare Lennart Badersten.
Lunds universitet äger LUVIT, och systemet kan komma att licensieras till utomstående framöver.

Kontaktpersoner:


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-10-09