Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
7 mars 1997, Britta Collberg/Eiwor Acosta, tel 046-222 70 09

Känd lundaprofil hedras

Vid vårens professorsinstallation, den 14 mars, hedras Hampus Lyttkens med universitetets silvermedalj. Hampus Lyttkens är en välkänd person i Lund, inom både den akademiska och kulturella världen liksom i samhällslivet i stort.

Hampus Lyttkens föddes i Luleå, disputerade i Uppsala och blev professor i religionsfilosofi i Lund 1962. Han är en omvittnat mångsidig och social person, som haft många ledande positioner. Utanför universitetet har han bl a varit ledamot av landstinget och ordförande i Gamla Lund. Inom universitetet bl a prefekt, dekanus och prorektor. Han har varit en mycket uppskattad lärare och seminarieledare. Engagemanget i studenterna har han också visat som ordförande i AF och mångårig inspektor i Lunds nation. Som pensionär är han fortsatt lika aktiv; Hampus Lyttkens är eldsjälen bakom Fakultetsklubben och dess lunchföreläsningar.
- Hampus Lyttkens är en universitetsmänniska i ordets bästa bemärkelse, säger rektor Boel Flodgren. Bildningsentusiast, ständigt öppen för nya aspekter på eviga frågor, humanist i betydelsen människovän och tvärvetenskaplig med etiken i högsätet. Han arbetar ständigt för universitetet och dess idé, inte minst som motor för Fakultetsklubben, som är ett forum för att föra ut ny forskning till en intresserad omvärld på ett anspråkslöst sätt.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-03-10